• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Depressies: een hoog risico om te hervallen

Depressies: een hoog risico om te hervallen Hervallen gebeurt frequent, steeds vaker en sneller. Een patiënt die reeds een depressie heeft doorgemaakt, heeft 60% kans om er later in zijn leven opnieuw een te krijgen. Wie er twee heeft gehad, heeft 70% kans om te hervallen. Na drie keer wordt dat zelfs 90%.

Een gedeprimeerd persoon behandelen, is moeilijk. Bijna 40% van de patiënten volgt de overeengekomen therapeutische strategie niet en stopt na minder dan drie maanden met zijn geneesmiddelen, zonder daar zelfs met hun arts over te praten. Er is geen klinisch onderzoek en er wordt geen bloed genomen om de diagnose te staven. En ten slotte weet niemand wat precies een depressie veroorzaakt.Het gaat echter om een ziekte die verzorging vereist, die geneest en waarvan hervallen kan worden voorkomen, op voorwaarde dat men weet dat het aantal niet verwaarloosbaar is.De risico's van hervallen goed kennen, helpt de patiënt de beslissingen van zijn arts beter te begrijpen en actief deel te nemen aan de behandeling en preventie.Het is eveneens een middel voor de naaste familieleden om een gedeprimeerd persoon aan te sporen niet te stoppen met zijn geneesmiddelen zonder medisch advies. Doordat depressies terugkomen, verliest de zieke immers vaak alle houvast, verandert hij van arts, stopt hij een behandeling, voelt hij zich steeds meer in de steek gelaten door zijn naasten en verliest hij geleidelijk aan alle hoop.

Frequentie van het hervallen: een werkelijkheid om onder ogen te zien

De duur van de periodes tussen twee depressies vermindert met het aantal vroegere gevallen en de periodiciteit van de leeftijd waarop de ziekte voor het eerst opduikt. Voor een patiënt hangt de kans op een nieuwe depressie af van het aantal depressies dat hij reeds heeft gehad.

 • 1 depressie: 60% risico van een tweede.
 • 2 depressies: 70% risico van een derde.
 • 3 depressies: 90% risico van een vierde.
Het hervallen gebeurt vroegtijdig. Het is in de eerste weken na het vroegtijdig stoppen met de behandeling dat de meeste personen hervallen. Het hoogste percentage ligt rond acht weken na het stopzetten van de behandeling.Diverse factoren kunnen een rol spelen in dat fenomeen.

De risicofactoren

De gebeurtenissen in het levenVeel gedeprimeerde personen hebben een tijd vóór hun depressieve reactie een pijnlijke gebeurtenis meegemaakt (scheiding, verhuizing, ontslag, overlijden, een kind dat het huis uitgaat…). Deze notie is wetenschappelijk bewezen.De psychische kwetsbaarheidSommige mensen zijn gevoeliger voor de impact van bepaalde gebeurtenissen dan anderen. Het is de manier waarop je met de situatie omgaat evenals de structurerende en beschermende rol van de sociale omgeving die voor het individu van belang zullen zijn. Er moet rekening worden gehouden met pijnlijke factoren, slechte sociale integratie en onaangepaste reacties van de patiënt.De leeftijdMen stelt een stijging vast van het aantal depressies bij jongeren, vooral in de leeftijdscategorie 25-44 jaar. Maar ook andere parameters spelen een rol. Zo ligt de frequentie van depressies hoger bij jonge vrouwen van minder dan 35 jaar, terwijl ze bij de man toeneemt vanaf 50 jaar, om rond 65 jaar voor beide geslachten op eenzelfde niveau te komen. Overigens hebben bejaarden meer chronische depressies en hervallen ze vaker.Het geslachtVrouwen raken twee keer meer gedeprimeerd dan mannen, met die nuance dat vrouwen langer leven en hun ziekte makkelijker en sneller toegeven dan mannen. Het verschil volgens de geslachten is nog flagranter ten aanzien van de frequentie van het hervallen: 22% van de vrouwen die een depressie hebben gehad, hervallen. Bij de mannen is dat bijna 13%.

Artikel gepubliceerd door op 17/06/2003

Bronnen: Dr. Dominique Barbier, "La dépression", Edition Odile Jacob, aanbevolen prijs: 16,80 euro.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Alles weten over een depressie

 • Een depressie is een psychische stoornis die gerekend wordt tot de stemmingsstoornissen. Deze stoornissen worden ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating