• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Depressie is een negatieve factor na een overbrugging

Depressie is een negatieve factor na een overbrugging Depressie verslechtert de prognose van de meeste ziekten. Uit een studie over de gevolgen van een aortocoronaire overbrugging blijkt dat een depressie het sterfterisico verdubbelt…

Er bestaat onbetwistbaar een verband tussen depressie en mortaliteit. Dat geldt wellicht voor alle aandoeningen, want depressie verslechtert nu eenmaal de prognose. Ook kransslagaderaandoeningen ontsnappen niet aan die regel, en dat in alle ziektestadia. Een depressie na een aortocoronaire overbrugging verhoogt de kans op ernstige cardiale accidenten. Dat werd onlangs bewezen in een nieuwe studie die een onberispelijke methodologie hanteerde. Ze werd uitgevoerd bij een populatie van 817 patiënten die tussen mei 1989 en mei 2001 een aortocoronaire bypass ondergingen. De intensiteit van de specifieke depressiesymptomen werd bepaald op twee afzonderlijke tijdstippen: vóór de ingreep en zes maanden erna.

Na een follow-up die in sommige gevallen tot twaalf maanden duurde (en gemiddeld vijf jaar), registreerden de auteurs 112 sterfgevallen. Na zes maanden hadden 310 patiënten - 38 % van de deelnemers - een lichte (26 %) of matige tot zware (12 %) depressie. Na aanpassing van de verschillende variabelen (leeftijd, geslacht, aantal transplantaties, roken, diabetes, een vroeger myocardinfarct,…) blijkt uit de overlevingscurven dat de mortaliteit rechtstreeks gecorreleerd is aan de depressiestoornissen. Personen met een matige tot zware depressie vóór de operatie hebben naar schatting een 2,4 keer hoger sterfterisico dan niet-depressieve personen. Dit verhoogde risico is ook merkbaar bij patiënten die aanvankelijk een lichte depressie hebben, op voorwaarde dat de depressiesymptomen zes maanden na de ingreep nog altijd aanhouden. In die omstandigheden wordt het verhoogde risico geschat op 2,2.

Conclusie: depressie kan de mortaliteit na een aortocoronaire overbrugging significant doen stijgen, zelfs bij een lichte depressie als die blijft duren.

Depressie is dan ook een belangrijke sterfterisicofactor die een essentieel onderdeel moet vormen van de behandeling van de kransslagaderaandoening. De patiënt van zijn kant mag zijn depressiesymptomen niet negeren en moet er met zijn arts over praten vóór een eventuele ingreep.

Artikel gepubliceerd door op 23/08/2005

Bronnen: Blumenthal J.A. et coll., The Lancet, 362 : 604-609, 2005.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Alles weten over een depressie

 • Een depressie is een psychische stoornis die gerekend wordt tot de stemmingsstoornissen. Deze stoornissen worden ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating