• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Depressie en Prozac ® bij kinderen

Depressie en Prozac ® bij kinderen Depressiestoornissen bij kinderen worden vaak genegeerd of gebanaliseerd, maar zijn nochtans een niet te miskennen realiteit. En als ze dan toch gediagnosticeerd worden, zijn er nog altijd geen geneesmiddelen die hun nut hebben bewezen bij kinderen. Toch is er een studie die de doeltreffendheid probeert te bewijzen van Prozac®, het fameuze antidepressivum voor volwassenen.

Depressie bij kinderen of tieners wordt door ouders, leerkrachten en artsen nog al te vaak verward met een "adolescentiecrisis" en grotendeels genegeerd of gebanaliseerd, ondanks de risico's op zelfdoding. Bovendien gaat achter deze aandoening vaak een probleem van mishandeling, seksueel misbruik of verkrachting schuil.

Depressies bij kinderen worden vandaag weliswaar erkend, maar worden nog altijd slecht opgespoord en te laat behandeld. Dat is niet alleen een kwestie van vooroordelen. Deze problemen zijn immers nog altijd moeilijk te herkennen, want er zijn geen duidelijke alarmsignalen. Specifieke tekenen zijn onder meer: scheidingsangst, lichamelijke klachten (bijvoorbeeld buikpijn), eetstoornissen, hypersomnie en een plotselinge verslechtering van de schoolresultaten. Sommige overduidelijke signalen wekken zelfs niet eens meer de aandacht van de omgeving, zoals duidelijke neerslachtigheid, gebrek aan inzet op school, weglopen van huis en drug- of alcoholgebruik.

Depressie is echter net als bij volwassenen een aandoening die zo vroeg mogelijk opgespoord moet worden, zodat ze zo snel mogelijk kan worden behandeld. Jammer genoeg hebben antidepressiva slechts zelden hun doeltreffendheid bewezen bij kinderen. En zonder deze baten/risicoverhouding is de lijst van de farmaceutische specialiteiten waarover artsen beschikken, beperkt. En zelfs als kinderpsychiaters ze gebruiken, kunnen ze zich nauwelijks baseren op studies die het nut bewijzen van antidepressiva bij hun jonge patiënten.

Vandaar het belang van deze studie, die gedurende twee maanden de effecten van Prozac® vergeleek met een placebo bij 122 kinderen van 8 tot 13 jaar en 97 adolescenten van 13 tot 18 jaar. Uit de resultaten blijkt overduidelijk de superieure doeltreffendheid van dit antidepressivum. Bovendien verdragen jongeren het uitstekend, aldus de auteurs, enkele gevallen van hoofdpijn niet te na gesproken.

We hadden weliswaar liever wat meer details gehad, bijvoorbeeld over de voorspellende factoren (leeftijd, geslacht, soort depressie, …), maar deze studie heeft hoe dan ook de verdienste dat ze onze kindertherapeuten eindelijk wetenschappelijke argumenten aanreikt.

Artikel gepubliceerd door op 25/03/2003

Bronnen: Emsilie G.J. et coll., J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 41 : 1205-1215, 2002.

Vindt u het artikel interessant?