• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Deeltijds werk hervatten, een populaire formule

Artikel gepubliceerd door op 12/09/2012

Bronnen: Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering


Deeltijds werk hervatten, een populaire formule

Volgens de cijfers die onlangs door het RIZIV werden gepubliceerd, zijn er almaar meer loontrekkenden en zelfstandigen die na een periode van werkongeschiktheid kiezen voor deeltijdse activiteit. Wel te verstaan na toestemming van de adviserend geneesheer.

Aantal goedkeuringen neemt toe

Uit een studie die het RIZIV in juni laatsleden liet uitvoeren door de Dienst Voor Uitkeringen blijkt dat het aantal aanvragen  - en goedkeuringen - voor deeltijdse werkhervatting stijgt. Tussen 2010 en 2011 steeg het aantal gevallen waarin de adviserend geneesheer zijn goedkeuring gaf met 9,55% voor werknemers en met 7,64% voor zelfstandigen.

Naar een voltijdse werkhervatting: de sleutels tot succes

De studie die door de Dienst Voor Uitkeringen van het RIZIV werd uitgevoerd, toont ook aan dat de kansen op voltijdse werkhervatting aanzienlijk stijgen als de deeltijdse werkhervatting plaatsvindt binnen zes maanden nadat iemand werkongeschikt wordt. De bevorderende factoren zijn

 • een activiteit van korte duur (de 1 tot 6 maanden) en
 • een werkvolume tussen 10 en 30 uur per w<eek

Artikel gepubliceerd door op 12/09/2012

Bronnen: Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering

Vindt u het artikel interessant?