• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De toekomst van bejaarden ligt in de koelkast!

De toekomst van bejaarden ligt in de koelkast!Maar Mevrouw, uw koelkast is leeg... Ondervoeding komt niet zelden voor bij 65-plussers. Onvoldoende voedselinname verhoogt het risico op complicaties ten gevolge van leeftijdgebonden stoornissen en ziekte. Vaak mondt dat zelfs uit in een ziekenhuisopname of plaatsing in een rusthuis. Minder eten gaat gepaard met een verlies van mobiliteit, onafhankelijkheid en levenskwaliteit. Dus senioren, controleer de inhoud van uw koelkast...

Minstens drie soorten voedsel, dat is al niet slecht...

Eén tot twee derde van de 65-plussers die thuis wonen, is ondervoed. De ondervoeding ontwikkelt zich beetje bij beetje, wordt steeds onderschat en wordt vaak zeer laattijdig door de familie of de omgeving ontdekt. Daarom is ondervoeding zo gevaarlijk.Een groep Zwiterse geriaters controleerde de inhoud van de koelkast bij bejaarden die thuis wonen. Ze wilden bewijzen dat mensen die geen voedsel of weinig gevarieerde voedingsmiddelen in hun koelkast hebben, vaker in het ziekenhuis worden opgenomen. Een "lege" koelkast werd gedefinieerd als een koelkast die minder dan drie soorten voedsel bevatte. Een "behoorlijk" gevulde koelkast werd gedefinieerd als een koelkast die minstens drie verschillende voedingsmiddelen in voldoende hoeveelheden bevatte.

Mensen met een lege koelkast worden vaker in het ziekenhuis opgenomen!

132 bejaarden werden gedurende één jaar gevolgd. Daarbij werd aangetoond dat 38% van de bejaarden met een lege koelkast de eerste maand in het ziekenhuis werd opgenomen en dat deze bejaarden driemaal meer risico liepen om binnen drie maanden in een instelling te worden opgenomen. Ook duurde het ziekenhuisverblijf langer. Eigenaardig is wel dat het risico op ziekenhuisopname niet toenam als de koelkast weinig gevarieerde voedingsmiddelen bevatte.Een lege koelkast is gecorreleerd met een zwakke gezondheid. Dat toont ook aan dat de bejaarde de dagelijkse activiteiten niet meer aankan.

Artikel gepubliceerd door op 09/01/2002

Bronnen: Dr. Stéphanie Lehmann. Boumendjel N. et coll. Refrigerator content and hospital admission in old people. The Lancet 2000; 12 (356): 563.

Vindt u het artikel interessant?