• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

De schildklier volgen na de leeftijd van 60 jaar

De schildklier volgen na de leeftijd van 60 jaarVolgens een recente studie zou het nuttig zijn de werking van de schildklier beter te volgen, ook als er geen specifieke tekenen van schildklierlijden zijn. Hyperthyroïdie is immers schadelijk voor het hart en de bloedvaten.

De schildklier is een klier die onderaan in de hals ligt en hormonen produceert. De schildklierhormonen controleren het metabolisme van het hele lichaam. De werking van de schildklier kan worden geëvalueerd door de TSH-spiegel (thyroïdstimulerend hormoon) te meten.

Over schildklierstoornissen in het algemeen en hyperthyroïdie in het bijzonder

De schildklier fabriceert twee hormonen, T3 en T4 genaamd, en staat zelf onder controle van de hypofyse, een klier die in de hersenen ligt. De hypofyse regelt de activiteit van de schildklier via een scheikundige boodschapper, het TSH.Als de schildklier te veel T3 en T4 aanmaakt, daalt de TSH-spiegel om de hormoonproductie af te remmen. Als de schildklier onvoldoende hard werkt, stijgt de TSH-spiegel om de schildklier te stimuleren. Als de schildklier onvoldoende of te hard werkt, ontstaan allerlei symptomen op grond waarvan de arts de diagnose van resp. hypo- en hyperthyroïdie kan stellen. Hyperthyroïdie is schadelijk voor het lichaam, maar vooral voor het hart.

Een nieuw gegeven is echter dat een te harde werking van de schildklier verwikkelingen kan teweegbrengen, ook als er nog geen klinisch manifeste symptomen zijn.
Tekenen van hypothyroïdie Symptomen en tekenen van hyperthyroïdie
Vermoeidheid, afmatting, uitputting, droge huid
Kouwelijkheid
Constipatie
Spierpijn
Intellectuele
traagheid
Broze nagels
Haaruitval
Lage en schorre stem
Gewichtstoename
Depressie
Menstruele stoornissen
Onvruchtbaarheid (of infertiliteit)
Goiter (vergroting van de schildklier)
Vaak gewichtsverlies
Kortademigheid (dyspneu)
Overvloedig zweten
Warmte-intolerantie
Spierzwakte
Snellere hartslag
Hartkloppingen
Prikkelbaarheid
Angst
Slaapstoornissen
Goiter
Uitpuilende ogen (exoftalmie)

Personen met een laag TSH-gehalte lopen meer kans om binnen 5 jaar te sterven.

Dat zijn de besluiten van een studie die werd uitgevoerd bij bijna 2.000 60-plussers die gedurende 8 jaar werden gevolgd. De proefpersonen met een laag TSH-gehalte in het begin van de studie leefden duidelijk minder lang dan de proefpersonen met een normaal of verhoogd TSH-gehalte. De mortaliteit neemt toe, ongeacht de doodsoorzaak, maar de cardiovasculaire mortaliteit neemt het meest toe.

Misschien moeten we personen bij wie het TSH-gehalte laag blijft, toch behandelen om de schildklierfunctie volledig te normaliseren.
5,4% van de 60-plussers heeft een laag TSH-gehalte. De bovenvermelde suggestie zou dan ook grote gevolgen hebben. Nu is verder onderzoek nodig, met name wat de behandeling betreft...

Artikel gepubliceerd door op 10/12/2001

Bronnen: Le Quotidien du Médecin, 17 september 2001, nr. 6968: 12

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

Bekijk ook