• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

De levensverwachting in België: veel ongelijkheid op gezondheidsgebied

De levensverwachting in België: veel ongelijkheid op gezondheidsgebiedIs iedereen gelijk op gebied van gezondheid? Het is minder dan ooit het geval... Zoals blijkt uit een recente gezondheidsstudie, lijkt de ongelijkheid tussen de verschillende sociale klassen integendeel nog toe te nemen. Die ongelijkheid heeft zelfs een impact op de levensverwachting van de Belgen.

De ongelijkheden op gebied van gezondheid nemen enorm toe


Er is altijd al een nauw verband geweest tussen het sociaaleconomisch niveau en de gezondheidstoestand. Jammer genoeg, lijkt het erop dat de kloof steeds breder wordt, ondanks de inspanningen geleverd door de instanties van Volksgezondheid. Volgens de belangrijkste vaststellingen van het TAHIB-onderzoek (Tackling Health Inequalities in Belgium), nemen de ongelijkheden op gebied van gezondheid sinds een aantal jaren toe. Uit deze studie blijkt dat in België de hoogste sociale klassen het meest genieten van de recente medische vooruitgang, wat hun 'voorsprong' ten opzichte van de middelste en vooral de laagste bevolkingsgroepen nog doet toenemen.

Een minder lang leven...


Zich baserend op volkstellingen en gezondheidsenquêtes, heeft het TAHIB-onderzoek aangetoond dat op gebied van levensverwachting (het aantal jaren dat we nog te leven hebben), de kloof tussen geschoolden en niet-geschoolden in België toeneemt. Hooggeschoolden genieten van een grotere stijging van de levensverwachting dan de middengroep, waarvan de situatie ook duidelijk verbeterd is ten opzichte van de laaggeschoolden. De studie toont jammer genoeg aan dat deze laatsten in de loop der jaren hun levensverwachting zien stagneren, en soms zelfs achteruitgaan. Zo blijkt dat iemand die geen enkele opleiding genoten heeft, gemiddeld 7,5 jaar vroeger sterft dan iemand met een diploma hoger onderwijs...

Artikel gepubliceerd door op 31/05/2010

Bronnen: TAHIB-onderzoek, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, mei 2010.

Vindt u het artikel interessant?