• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De keizersnede

De keizersnedeEr worden steeds meer keizersnede's uitgevoerd en deze ingreep wordt op chirurgisch en anesthesieniveau dan ook steeds beter beheerst. Welke zijn de indicaties? Hoe verloopt zoiets in de praktijk?

Wat is een keizersnede?

Een keizersnede is een chirurgische ingreep waarbij een incisie wordt gemaakt in de huid van de abdomen, vervolgens de spieren en ten slotte de baarmoederwand, zodat de baby er kan worden uitgehaald. Het gaat hier uiteraard niet om een natuurlijke bevalling, maar om een alternatief voor de natuurlijke weg als de omstandigheden dat vereisen.

Wanneer voert men een keizersnede uit?

Er bestaan drie grote redenen. De eerste, de meest voor de hand liggende, zijn mechanische redenen: de baby is te groot en het bekken van de vrouw te nauw. De baby kan dus niet geboren worden via de vagina. Als de baby vóór de bevalling in een slechte positie zit, kan hij evenmin indalen. Dat is het geval bij dwarsligging, aangezichtsligging of stuitligging (hoewel bij stuitligging een natuurlijke geboorte in bepaalde omstandigheden nog mogelijk is). Ook als er een belemmering is aan de baarmoederuitgang (als de placenta voor de baarmoederhals zit, ook "placenta praevia" genoemd, of bij een probleem met de navelstreng) zal een keizersnede nodig zijn. De tweede groep redenen zijn van medische orde. Louter mechanisch is er geen enkel probleem voor de baby om in te dalen, maar de zwangerschap moet zo snel mogelijk worden afgebroken en de baby moet zo snel mogelijk geboren worden, omdat zijn gezondheid of zijn leven in gevaar is, zoals bijvoorbeeld bij zwangerschapsvergiftiging. De derde categorie van redenen heeft te maken met de bevalling zelf, die niet opschiet, doordat de vrouw niet genoeg opening krijgt of doordat de baby niet indaalt, of omdat de baby begint te lijden en hij zo snel mogelijk ter wereld moet worden gebracht. Een beetje een bijzondere reden, ten slotte, is het feit dat de moeder aan herpes genitalis leidt, waardoor de baby het risico loopt te worden besmet als hij op de natuurlijke wijze ter wereld komt.

Artikel gepubliceerd door op 24/02/2004

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

De keizersnede

 • Er worden almaar meer keizersneden uitgevoerd. De techniek wordt ook almaar meer verfijnd, zowel wat de operatie zelf ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating