• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De hersenen, de pijnstiller…

Artikel gepubliceerd door op 22/02/2011

Bronnen: U. Bingel et al., Science Translational Medicine, februari 2011.


De hersenen, de pijnstiller…

We komen almaar meer te weten over het placebo-effect en - de tegenpool ervan - het nocebo-effect. Toch hebben we nog een lange weg te gaan. Een recente studie toont aan dat de verwachtingen die we over een geneesmiddel koesteren een invloed hebben op de doeltreffendheid ervan, toch op korte termijn.

Hoe is de invloed van de geest te bewijzen?

De onderzoekers brachten bij hun ‘proefpersonen’ een intraveneus infuus aan waardoor ze hen een pijnstiller zouden kunnen toedienen, of daarmee stoppen, zonder dat de patiënten het konden controleren. Ze brachten op de huid van de patiënten ook een warmtebron aan en vroegen hen hoeveel pijn ze voelden op een schaal van 1 tot 100. Aan het begin van het experiment gaven ze 66 op 100 aan.

Vervolgens kregen de patiënten zonder dat ze daarvan op de hoogte werden gesteld een pijnstiller toegediend. De pijn daalde naar 55 op 100.

Daarna kregen de patiënten opnieuw een pijnstiller toegediend, maar dit keer werd het hen wel verteld. De pijn zakte tot 39, hoewel er aan de dosis van het middel niets veranderd was.

Tot slot vertelden de onderzoekers de patiënten dat ze geen pijnstiller meer kregen en dat ze dus konden verwachten dat de pijn zou terugkeren. Ze kregen de pijnstiller nochtans wel, en nog altijd aan dezelfde dosis. De patiënten gaven voor het pijngevoel 64 op 100!

 

Dit toon aan dat de verwachtingen van de patiënten de doeltreffendheid van een geneesmiddel beïnvloeden… en niet zomaar een beetje. Ze kunnen het effect van een geneesmiddel waarvan de doeltreffendheid bewezen is,.nagenoeg tenietdoen.

Artikel gepubliceerd door op 22/02/2011

Bronnen: U. Bingel et al., Science Translational Medicine, februari 2011.

Vindt u het artikel interessant?