• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De gezondheid van de Belgen (4) : Eet u gezond?

De gezondheid van de Belgen (4) : Eet u gezond?De grote enquête over de gezondheid van de Belgen heeft zich ook over hun bord gebogen! De enquête heeft uiteraard haar beperkingen. Ze heeft niet in detail onderzocht wat de Belgen eten, maar brengt wel tendensen aan het licht.

Het eerste aspect van de eetgewoonten in België betrof de regelmaat van de maaltijden. De norm bestaat uit drie maaltijden per dag: ontbijt, middagmaal en avondmaal. Meer dan drie kwart van de ondervraagden beweerde inderdaad regelmatig te eten, maar 22% slaat regelmatig een maaltijd over: meestal het ontbijt (19%). Het zijn vaker mannen (25%) dan vrouwen (20%) die niet de tijd nemen om te ontbijten, ongeacht hun leeftijd. De regelmaat van de maaltijden blijkt nochtans duidelijk te correleren met de leeftijd: hoe jonger of hoe ouder men is, hoe regelmatiger men eet. Het zijn vooral mensen van 25-34 jaar die onregelmatig eten.De enquête heeft ook de inhoud van uw bord onderzocht.

Te weinig melk, te veel suikers!

Zuivelproducten zijn een onmisbare bron van calcium. 21% van de bevolking beweert niet dagelijks een zuivelproduct te gebruiken. Bij de jongsten bedraagt dat percentage 12%, maar ook dat is nog hoog. Het scholingsniveau speelt daarbij duidelijk een rol. Hoe lager de scholing, des te lager is de consumptie van zuivelproducten. Er bestaan ook duidelijke verschillen tussen de verschillende streken van het land: het aantal personen dat geen zuivelproducten inneemt, is duidelijk lager in Wallonië (16%) dan in Brussel (21%) en Vlaanderen (24%). Preventieve campagnes hebben steeds geijverd voor een beperking van de consumptie van alcoholische en/of gesuikerde dranken. Maar dat blijkt niet te baten. 70% van de Brusselaars, 66% van de Walen en 58% van de Vlamingen drinken bijna dagelijks dergelijke dranken. Dat zijn “lege” calorieën die van geen nut zijn voor het lichaam.

En de zee!

De studie van 1997 had aangetoond dat 28% van de Belgen minder dan eenmaal per week vis eet. Vier jaar later is dat cijfer gestegen tot 45%! En wat fruit en groenten betreft, staan de zaken er niet beter voor.Die voedingsmiddelen vormen nochtans een onvervangbare vorm van vitaminen en vezels. Volgens de huidige aanbevelingen moeten we er minstens dagelijks van eten. Bijna 40% van de bevolking zegt niet één stuk fruit per dag te eten en 21% zegt niet dagelijks rauwe of gekookte groenten te eten. Een kwart van de ondervraagden zegt meer vezels te eten, maar 76% eet nog steeds even veel vet.Dat moet gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Het preventiebeleid moet dus worden herzien, want het blijkt inefficiënt te zijn. Het verband met de ongelooflijke gewichtstoename in België is trouwens snel gelegd. De Amerikaanse regering wil trouwens de voedselpiramide, zoals die nu wordt aangeraden, herzien en aanpassen aan de nieuwe behoeften. We doen minder fysieke activiteit en onze voeding is rijker: een rechtstreeks gevolg daarvan is gewichtstoename!

Minder vet en suikers, meer fruit, groenten en vis: dat is belangrijk voor de gezondheid. Maar daarvoor moeten we onze eetgewoonten herzien, en dat is al heel wat moeilijker.

Artikel gepubliceerd door op 19/11/2002

Bronnen: De gezondheid van de Belgen, Boek 3, Eetgewoonten

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten