• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

De gevoeligheid van vrouwen voor de geur van mannen

De gevoeligheid van vrouwen voor de geur van mannenDe geuren waaraan vrouwen de voorkeur geven, worden bepaald door de genen die ze van hun vader hebben overgeërfd. Aan de geur kunnen ze mannen herkennen die een genetische sequentie hebben die dicht aanleunt bij hun eigen sequentie en die afkomstig is van hun vader. Een wijze van herkenning die waarschijnlijk een invloed heeft op onze sociale organisatie.

Iedereen van ons beschikt over zijn eigen chemische identiteitskaart. Elke lichaamscel is ermee bedekt en daardoor kan ons immuunsysteem de lichaamseigen cellen herkennen. Als die herkenning niet plaatsvindt, zoals bijv. bij contact met een vreemd lichaam, treedt een immuunreactie in werking die tot doel heeft het vreemde lichaam te vernietigen. Dit herkenningssysteem wordt major histocompatibility complex (MHC) genoemd, of bij de mens het HLA-systeem. Het HLA-systeem is niet alleen verantwoordelijk voor afstotingsverschijnselen bij orgaantransplantatie, maar ook voor de geur die we verspreiden. De genen die voor het HLA-systeem coderen, vertonen zo een grote variabiliteit dat er zeer weinig kans is dat twee mensen exact dezelfde genen hebben. Iedereen heeft dus een geur die hem eigen is.

Op zoek naar de vader

Geuren vormen belangrijke codes in het sociale leven van dieren. Geuren hebben een invloed op de onderlinge herkenning en de koppelvorming. Bij de mens zijn die codes moeilijk te ontcijferen, maar we kunnen onze dierlijke kant toch niet loochenen. Enkele jaren geleden reeds hebben onderzoekers aangetoond dat, onafhankelijk van affectieve beschouwingen, vrouwen de voorkeur gaven aan de geur van het T-shirt van een man die niet dezelfde HLA-genen had als zijzelf. Ze ervoeren echter geen speciale aantrekkingskracht als de genetische sequenties van de mannen te sterk geleken op of te sterk verschilden van hun eigen sequenties.Een recentere studie toonde aan dat, als een vrouw een voorkeur had voor de geur van een man, die man HLA-genen had waarvan de genetische sequentie geleek op die van de vader van de vrouw. Met andere woorden, vrouwen vertonen wat de geur betreft een voorkeur voor de genetische sequenties van de HLA-genen die ze van hun vader hebben overgeërfd.Een overerving van de vader die waarschijnlijk een rol speelt in de sociale organisatie van onze maatschappij!

Artikel gepubliceerd door op 23/02/2002

Bronnen: www.esante.fr

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Wat is dwangmatig gedrag?

 • De term dwangmatig of compulsief gedrag wordt tegenwoordig heel veel gebruikt. Maar wat betekent het precies? ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating