• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De eerste stap naar een antinicotinevaccin

De eerste stap naar een antinicotinevaccin Het gaat om een nieuwe rookstopmethode: een antinicotinevaccin. Het idee is eenvoudig: ervoor zorgen dat de roker antilichamen produceert tegen nicotine. Daardoor kan die niet in de hersenen terechtkomen, want de trek in sigaretten zou kunnen verminderen.

Geen enkel deel van het lichaam ontsnapt aan de schadelijke effecten van tabak. Zo is roken een belangrijke cardiovasculaire risicofactor en veroorzaakt hij vandaag bovendien 30 % van alle kankers, vooral long-, keel-, tong- en blaaskanker. Uit recentere studies blijkt echter dat roken ook het risico verhoogt op onder meer lever-, pancreas- en colorectale kanker. Ondanks die dramatische gevolgen en de diverse rookstopmethoden ligt het percentage rokers echter nog altijd hoog.

Vandaar dat een Zwitsers onderzoeksteam een antinicotinevaccin probeert te ontwikkelen, om het arsenaal aan rookstopmiddelen nog te verhogen. Het principe is het volgende: via een vaccin de productie van anti-nicotineantilichamen op gang brengen. Op die manier vormen er zich bij de roker nicotine-antilichamencomplexen die niet meer door de bloedhersenbarrière kunnen, waardoor nicotine haar verslavende en tegelijk belangrijkste werking verliest.

De resultaten zijn nog voorlopig. In een eerste fase werd bij 40 niet-rokende vrijwilligers het vermogen van het vaccin getest om de productie van antilichamen op gang te brengen. De halfwaardetijd van de antilichamen werd geraamd op meer dan 50 dagen. Vervolgens kregen 300 zware rokers tussen 18 en 70 jaar (gemiddelde leeftijd: 42 jaar) die al minstens drie keer vergeefs probeerden te stoppen, gedurende vijf dagen een dagelijkse dosis van het antinicotinevaccin of van een placebo. De resultaten zijn niet spectaculair, maar wijzen toch op een zekere doeltreffendheid: 40 % van de deelnemers stopte zes maanden na het vaccin met roken, tegen slechts 31 % in de placebogroep. Meer bepaald blijkt uit de gegevens dat één op de drie proefpersonen uitstekend reageerde op het vaccin. Met andere woorden: de meeste antilichamen produceerde. Zo stopte in deze specifieke groep 57 % met roken. Bij de overige ingeënte proefpersonen (twee derde) was dat slechts 32 %, vrijwel hetzelfde percentage als in de placebogroep.

De doeltreffendheid van het vaccin zou dus rechtstreeks gecorreleerd zijn met het geproduceerde aantal antilichamen. Hoe dit verband precies in elkaar zit, is echter nog niet bekend.

We hoeven hoe dan ook geen wonderen te verwachten van het vaccin. Dat geldt trouwens ook voor nicotinevervangers: zodra iemand verslaafd is, is het bijzonder moeilijk om ervan af te raken. Bovendien zit het onderzoek nog in de testfase, zoals we al eerder opmerkten. Er zijn dan ook nog jaren onderzoek nodig vóór het vaccin op de markt komt.

In afwachting kan het vaccin misschien ook op een andere manier gebruikt worden: om rookpreventie bij jongeren te bevorderen. Het is dan de bedoeling dat tieners niet langer verslaafd raken aan tabak als ze eenmaal ingeënt zijn…

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Artikel gepubliceerd door op 31/05/2005

Bronnen: 41ste congres van de American Society of Clinical Oncology, mei 2005, voordracht van dr. J. Carmuz.

Vindt u het artikel interessant?