• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De dynamiek van een koppel: niet altijd rozengeur en maneschijn...

De dynamiek van een koppel: niet altijd rozengeur en maneschijn... Zoals psychiater en gezinstherapeut Serge Hefez het treffend samenvat in zijn boek 'La danse du couple'*: leven met z'n tweeën is een choreografie waarbij je niet weet wie het ritme en het tempo bepaalt. Prozaïscher uitgedrukt: de risico's om uit te schuiven, zijn talrijk... Maar wat zijn nu de ingrediënten die mee de dynamiek van de relatie bepalen, zowel in goede als in slechte zin?

Relatie- en gezinstherapeuten gaan op zoek naar gemeenschappelijke parameters, "constanten" in het leven van een koppel. Met die gemeenschappelijke elementen moet iedereen dan zijn "eigen huwelijkscontract" samenstellen.

Het koppel gehoorzaamt aan dezelfde regels als de groep

Volgens de gezinstherapeut is een koppel vergelijkbaar met een kleine club, maar dan wel een zeer gesloten club, want hij laat slechts twee leden toe! Zodra hij echter opgericht is, gaat hij een eigen leven leiden, net als een groep, ongeacht zijn omvang. Vanaf dat ogenblik komt er immers spontaan een systeem van zelfregulering op gang, zonder dat iemand de behoefte heeft dat systeem te benoemen.

De vergelijking van het koppel is algauw: 1 + 1 = 3

In die zin is 1 + 1 = 3, ook al is het koppel nog niet "verrijkt". Het vormt met andere woorden op zich "een derde instantie die de wiskundige wetten uitdaagt". Het koppel bestaat dus uit zichzelf, los van de twee partners die het vormen. Het krijgt geleidelijk vorm, leidt zijn eigen leven en ontsnapt tegelijk aan de individuele controle van zijn leden.

Artikel gepubliceerd door op 14/10/2003

Bronnen: * Serge Hefez en Danièle Laufer, " La danse du couple ", Hachette Littératures, mei 2003.

Vindt u het artikel interessant?