• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

De cardiologie laat de vrouwen in de steek. . .

De cardiologie laat de vrouwen in de steek. . . Men neemt vaak aan dat kanker de belangrijkste doodsoorzaak is bij Europese vrouwen, vooral borstkanker. Dat is helemaal fout. Vrouwen sterven vaker aan de gevolgen van cardiovasculaire aandoeningen dan aan alle kankers samen. En ook vaker dan mannen. De verkeerde veronderstellingen hebben wel ernstige gevolgen: vrouwen met een cardiovasculaire aandoening worden minder goed behandeld dan mannen.

- Nee, de meeste overlijdens bij vrouwen worden niet veroorzaakt door kanker. Het onderschatten van de cardiovasculaire mortaliteit bij vrouwen bestaat overigens niet alleen bij het grote publiek. Het is helaas ook vaak het geval bij zorgverstrekkers die niet voldoende geïnformeerd zijn over de specificiteiten van hart- en vaatziekten. En toch is die kennis voorhanden, zowel op het vlak van symptomen, diagnose, behandeling, follow-up en risicofactoren.

Wat zijn de gevolgen?

Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen vaak onder-gediagnosticeerd, onder-behandeld of niet behandeld zoals het hoort. Dat blijkt uit de Euro Heart Survey die voorgesteld werd op het congres van de European Society of Cardiology. . De studie werd uitgevoerd bij 4000 patiënten in 32 landen en toont aan dat vrouwen die klagen over pijn ter hoogte van de borstkas 20% minder kans hebben dan mannen op een auscultatie. Minder vrouwen dan mannen krijgen een positieve diagnose en vrouwen hebben 40% minder kans op een angiografie, een onderzoek waarbij men kan nagaan of er sprake is van een coronaire obstructie. En dat terwijl vrouwen met angina pectoris twee keer meer kans hebben om het slachtoffer te worden van een hartinfarct dan mannen met dezelfde symptomen.

Waarom?

Er zijn verschillende factoren die dit fenomeen kunnen verklaren: - men denkt ten onrechte dat cardiovasculaire aandoeningen vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen - cardiovasculaire aandoeningen treden bij vrouwen op latere leeftijd op dan bij mannen (oestrogenen spelen mogelijk een beschermende rol tot aan de menopauze) - vrouwen zijn altijd ondervertegenwoordigd in klinische tests. Het beschikbare onderzoek is bijgevolg een beetje gekleurd (een oververtegenwoordiging van mannen). In de praktijk volgen de symptomen bij vrouwen een ander schema dan bij mannen. Door hun opleiding zijn artsen gewend aan het typisch mannelijke schema.

Rest de opdracht om tot een duidelijke definitie te komen van het profiel dat eigen is aan vrouwen en om het te doen herkennen.

Dus, opgelet dames, denk niet dat u beschermd bent tegen het optreden van cardiovasculaire aandoeningen. U kunt er net zo goed het slachtoffer van worden, al is het vaak op latere leeftijd dan mannen. Wacht dus niet om alvast gezonde gewoonten aan te nemen en zo werk te maken van preventie: geen overgewicht, gezonde eetgewoonten, niet roken en regelmatig en voldoende bewegen.

Artikel gepubliceerd door op 20/09/2005

Bronnen: Congres van de European Society of Cardiology, Stockholm, van 3 tot 7 september 2005.

Vindt u het artikel interessant?