• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

DE BELGEN : VERMOEIDER DAN OOIT

DE BELGEN : VERMOEIDER DAN OOIT15 jaar geleden was moeheid al een volksgezondheidsprobleem maar vandaag kampen nog meer mensen met vermoeidheid. "Waarom ben ik zo moe, dokter".

Stijgend aantal moeheidklachten

In 1987 en 1988 werd aan 4698 vrouwen en 4681 mannen gevraagd of zij de laatste 14 dagen last hadden van moeheid; 'moeheid' was onderdeel van een vragenlijst met 43 klachten. 24% van de mannen en 38% van de vrouwen rapporteerde toen vermoeidheid. Deze studie werd recent met dezelfde onderzoeksmethode herhaald. De nieuwe cijfers laten zien dat de afgelopen vijftien jaar een sterke toename heeft plaatsgevonden van moeheidklachten zowel bij mannen (van 24% naar 33%) als bij vrouwen (van 38% naar 50%).

Achtergronden onder de loep

Uit de gezondheidsenquête blijkt dat hoger opgeleiden tweemaal zo vaak moeheid rapporteren als laaggeschoolden en 15-24-jarigen bijna driemaal zo vaak als 45-64-jarigen. Opvallend is dat vooral de combinatie van betaald werk met de zorg voor kleine kinderen bij veel vrouwen leidt tot een verhoogde kans tot moeheid (59%). Ook "huismannen" zijn relatief vaak moe (39%).Het geven en ontvangen van sociale steun biedt bescherming tegen vermoeidheid; een gebrek hieraan verhoogt de kans erop. Wonen in de stad blijkt samen te hangen met een verhoogd risico op moeheidklachten.

Artikel gepubliceerd door op 03/06/2003

Bronnen: Bensing J, van Lindert H. Nationale studie van ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Medisch Contact april 2003;58:551-555.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten