• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De begeleiding van schizofrene patiënten in remissie

De begeleiding van schizofrene patiënten in remissie Belgische psychiaters en zorgverleners, gegroepeerd in de vzw Remissie, lanceren een project dat het behoud van remissie nastreeft bij patiënten die met schizofrenie kampen: Puente. Met Puente wil de vzw een brug slaan tussen het verblijf in het ziekenhuis of psychiatrische instelling en de wereld daarbuiten en dat om de reïntegratie te bevorderen.

Follow-up na het ziekenhuisverblijf

80 % van de mensen die aan schizofrenie lijden- een ernstige psychiatrische aandoening die gepaard gaat met wanen en hallucinaties- hervalt na het verlaten van het ziekenhuis of de verzorgingsinstelling. De patiënten ondervinden heel wat moeilijkheden bij thuiskomst, vooral bij het correct volgen van de therapie. De vzw Remissie heeft als doel om patiënten in remissie te houden en herval te voorkomen.
Puente is een 'overbruggingsproject' waarbinnen de patiënten gedurende een jaar begeleid worden in de overgang van het ziekenhuis/instelling naar de thuissituatie. Ze krijgen persoonlijke ondersteuning op een kritiek sleutelmoment..

Een duurzame remissie

Wetenschappelijke, internationale studies hebben aangetoond dat remissie - een behandelresultaat waarbij de kernsymptomen van de ziekte in die mate afwezig zijn dat ze het gedrag van de patiënt niet meer beïnvloeden - mogelijk en haalbaar is.
Met Puente voorziet de vzw Remissie gratis een extra begeleiding voor patiënten met schizofrenie. Verpleegkundigen zien toe dat de motivatie voor de behandeling aangescherpt wordt en therapieontrouw vermeden wordt. Er zijn twee verschillende opvolgtypes mogelijk. Ofwel opteert de patiënt voor een thuiszorgsysteem ofwel kiest hij voor nauwgezette opvolging in het remissiehuis, een ontmoetingspunt in het ziekenhuis.
Naast de deskundige opvolging door verpleegkundigen voorziet Puente ook een uitgebreide informatieservice waarbij er niet alleen informatie gegeven wordt over de ziekte, maar waarin er toegespitst wordt op de uitdagingen die samen gaan met langdurige psychische behandelingen.
Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat de behoefte aan een dergelijk opvangnet voor mensen met schizofrenie enorm groot is. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Hiëronymus in Sint-Niklaas en het UCL Saint-Luc zijn de pilootcentra. De bedoeling is Puente zo snel mogelijk in andere centra van start te laten gaan.

Artikel gepubliceerd door op 19/09/2006

Bronnen: Perscommuniqué van de vzw Remissie, "Puente": een uniek begeleidingsproject voor schizofrene patiënten in remissie. Augustus 2006.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten