• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De aspirine van mijn hart

De aspirine van mijn hart Aspirine is een essentieel geneesmiddel voor het hart. De gebruikte dosissen zijn echter een heel stuk lager dan bij gebruik als pijnstiller.

Bij een hartinfarct slibben de kransslagaders dicht, waardoor het hart te weinig zuurstof krijgt. Deze obstructie is het gevolg van een dubbel mechanisme:

 • de met cholesterol gevulde atheroomplaque leidt tot een vernauwing van de slagader,
 • de slagader raakt verstopt door een bloedklonter, met acuut hartlijden tot gevolg.
De aangetaste slagaderwand wordt zo mogelijk behandeld met transluminale angioplastie (waarbij de atheroomplaque rechtstreeks opgelost wordt met een sonde) of met een coronaire overbrugging (waarbij een stent wordt geplaatst). Om klontervorming te voorkomen, wordt een plaatjesantiaggregans voorgeschreven. Het zijn immers de bloedplaatjes die als taak hebben fysiologisch klonters te vormen om eventuele bloedingen te stoppen. Ze klonteren namelijk samen als ze geactiveerd worden. Bij kransslagaderaandoeningen is het bloed echter dikker door de atheroomplaques, die de plaatjes activeren.

Aspirine: het meest voorgeschreven antiklontermiddel

Aspirine is het meest voorgeschreven antiklontermiddel. De dosis bij die indicatie bedraagt gewoonlijk gemiddeld 150 mg per dag (tussen 50 en 300 mg). Het gaat hier om zeer lage dosissen in vergelijking met de 500 of 1.000 mg die gebruikt worden als pijnbestrijding. Bij die lage dosis zijn ongewenste effecten zeldzaam. Er bestaan ook andere antiaggregantia, die nuttig kunnen zijn als aspirine gecontra-indiceerd is, onder meer bij allergie of een vroegere maag-darmbloeding.

Therapietrouw is het belangrijkst

Vandaag wordt aspirine samen voorgeschreven met andere geneesmiddelen die aangewezen zijn na een infarct: statines, inhibitoren van het angiotensine-conversie-enzym (ACE-inhibitoren) en bètablokkers. We kunnen het nooit genoeg herhalen: bij dagelijkse inname van die geneesmiddelen wordt het terugvalrisico meer dan gehalveerd, toch een zeer belangrijk resultaat! Dat is meteen één van de redenen waarom aspirine als een essentieel geneesmiddel moet worden beschouwd.

Artikel gepubliceerd door op 03/02/2004

Bronnen: Michel Fischbach. Guide Pratique du cardiaque (Praktische gids voor hartpatiënten). Uitgeverij Frison Roche, 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden