• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Commentaren (0)

De antirookpil is doeltreffend !

De antirookpil is doeltreffend !Meer dan twee jaar geleden kwam de antirookpil, Zyban® (bupropion), in België op de markt ; het werd dus tijd om de doeltreffendheid ervan te evalueren. Dit is inmiddels gebeurd ! Uit een Belgische studie blijkt dat de antirookpil een derde van de rokers helpt volledig te stoppen met roken.

Aanvankelijk werd bupropion (Zyban®) gebruikt als antidepressivum. Groot was de verbazing van de onderzoekers toen ze vaststelden dat de rokers die dit geneesmiddel kregen, vaker stopten met roken dan de rokers die het inactieve geneesmiddel (placebo) namen.Het gaat dus wel degelijk om een geneesmiddel ! Daarom moet het worden voorgeschreven door een arts. En daarom kan het ook bijwerkingen hebben. Momenteel staat het geneesmiddel enigszins ter discussie sinds gebleken is dat in het Verenigd Koninkrijk 57 personen die Zyban® namen, zijn overleden. Tot dusver zijn er geen bewijzen dat het geneesmiddel rechtstreeks verantwoordelijk is voor deze sterfgevallen.

Belgische studie

Althans in België kon de studie, opgestart door GlaxoSmithKline, dit fatale effect niet aantonen. In deze studie werden 239 Belgische rokers gedurende één jaar gevolgd.De vrouwen waren met 54% in de meerderheid, en de gemiddelde leeftijd bedroeg 44 jaar. Het dient te worden vermeld dat één deelnemer op vijf leed aan chronisch obstructief longlijden (COPD), één van de gevolgen van roken. Bovendien vertoonde één deelnemer op 10 een hart- en vaatziekte, die op zijn minst gedeeltelijk kon worden toegeschreven aan roken. Meer dan drievierde van de deelnemers vertoonde een sterke nicotineafhankelijkheid. De personen die in deze studie werden opgenomen, rookten gemiddeld 24 sigaretten per dag : sommigen 10, anderen 75 !De deelnemers namen gedurende 7 weken twee tabletten per dag. Tijdens de follow-up periode van 45 weken kregen alle deelnemers ondersteuning om recidieven zoveel mogelijk te voorkomen.Na 7 weken was bijna 60% van de deelnemers gestopt met roken. Dit percentage is geleidelijk gedaald van 46,5% 5 weken na de behandeling tot 36,3% na 21 weken behandeling en tot 29,1% op het einde van de follow-up periode. Eén jaar na de studie rookt een derde van de deelnemers nog steeds niet ; dit is een zeer bemoedigend resultaat .

Weinig bijwerkingen

De door de toekomstige ex-rokers zo geduchte gewichtstoename was minder groot dan gevreesd : een gewichtstoename van 1,3 kg in vergelijking met het initieel gewicht tot de 7de week. Na één jaar bedroeg de gewichtstoename 4,6 kg. De bijwerkingen waren eerder licht en zijn gekend. De behandeling veroorzaakte geen ernstige bijwerkingen. Dit geneesmiddel is dus beslist een hulp bij de rookstop, maar er is ook enig voorbehoud :

 • De behandeling met dit geneesmiddel mag enkel worden ingesteld door een arts.
 • Men moet geval per geval bekijken of de patiënt in aanmerking komt voor deze behandeling.
 • De behandeling alleen volstaat niet : men moet ook zorgen voor een goede psychologische ondersteuning.

Artikel gepubliceerd door op 04/02/2003

Bronnen: Persmededeling van GlaxoSmithKline, 27 februari 2003

Vindt u het artikel interessant?