• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

De aanhoudende paradox rond de pillen van de derde generatie

De aanhoudende paradox rond de pillen van de derde generatieReeds meer dan 5 jaar woedt er een hevige polemiek rond de pillen van de derde generatie. De wetenschappelijke gemeenschap geeft toe dat ze meer flebitis veroorzaken en toch blijven de artsen ze massaal voorschrijven. Waarom?

Volgens een rapport van het Europese Comité voor Farmaceutische Specialiteiten van 1 oktober 2001 lopen vrouwen die pillen van de derde generatie nemen, 10- tot 20-maal meer risico op veneuze trombo-embolie dan vrouwen die een pil van de tweede generatie nemen. Het risico zou het hoogst zijn tijdens het eerste jaar van gebruik.

De betrokkenheid van de WGO

In 1995 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de besluiten van 3 studies die aantonen dat pillen van de derde generatie het risico op veneuze tromboflebitis en longembolie verhogen, wereldkundig gemaakt. De kans is 1,5- tot 2-maal hoger dan met pillen van de tweede generatie. Maar aangezien het risico op tromboflebitis en embolie laag is, blijft het absolute risico vrij laag, ook al verdubbelt het. Sindsdien is er een discussie tussen wetenschappers en bepaalde industriëlen, die trachten het risico te minimaliseren.

Maar de besluiten van de onafhankelijke experts zijn duidelijk: het risico op veneuze trombose verdrievoudigt bij vrouwen die voor het eerst een pil van de derde generatie nemen en verdubbelt bij vrouwen die regelmatig een pil van de derde generatie nemen, in vergelijking met de vrouwen die een pil van de tweede generatie nemen.

Mag men die pillen nog op grote schaal voorschrijven?

Als de arts een pil van de derde generatie voorschrijft, moet hij de vrouw er telkens op wijzen dat ze dan meer kans loopt op veneuze trombose. Het is bovendien niet gerechtvaardigd dadelijk een pil van de derde generatie voor te schrijven. Het is beter te beginnen met een pil van de tweede generatie en pas op een pil van de derde generatie over te schakelen als de eerste slecht wordt verdragen. Sommige vrouwen blijken pillen van de derde generatie immers beter te verdragen.Die polemiek zou de onderzoekers er toe moeten aanzetten nieuwe orale anticonceptiva te ontwikkelen die goed worden verdragen en niet trombogeen zijn. Maar gezien de enorme commerciële belangen van de industrie zou de overheid haar verantwoordelijkheid moeten opnemen om de mensen gerust te stellen en de risico's onder controle te houden.

De pillen van de derde generatie betekenen een aanwinst voor sommige vrouwen, maar de indicaties moeten worden gepreciseerd en ze zouden moeten worden terugbetaald.

Artikel gepubliceerd door op 26/11/2001

Bronnen: Le Figaro, 9 november 2001.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Orale anticonceptie (de oestroprogestagene pil)

 • De eerste oestroprogestagene pil werd in 1955 ontwikkeld en kwam aan het begin van de jaren zestig op de Europese markt....
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating