De 4 doeltreffende 'gezondheidsstrategieën' om zeer lang te leven

De 4 doeltreffende 'gezondheidsstrategieën' om zeer lang te leven

Door u te houden aan 4 gezondheidsstrategieën, kunt u uw sterfterisico aanzienlijk verlagen.

Ter vergelijking: mensen die gedurende een tiental jaren geen enkele van de 4 gezondheidsstrategieën nageleefd hebben, vertonen hetzelfde sterfterisico als iemand die veertien jaar ouder is… Maar welke zijn die gezondheidsstrategieën, die ervoor kunnen zorgen dat u langer in een goede fysieke conditie zult verkeren?

Bij een bepaalde studie werden zowat 20.000 mensen tussen 45 en 79 jaar gedurende 11 jaar gevolgd. Bij het begin van het onderzoek leed niemand uit deze groep mensen aan kanker of aan cardiovasculaire ziekten. Na een duidelijke omschrijving van de 4 gezondheidsstrategieën, stelde men vast dat de testpersonen die geen enkele goede gewoonte aangenomen hadden, hun sterfterisico zagen verviervoudigen ten opzichte van de mensen die zich wel gehouden hadden aan de 4 strategieën. We kunnen dit resultaat ook anders formuleren: het sterfterisico van wie geen enkele gezondheidsstrategie gevolgd heeft, is identiek aan het sterfterisico van mensen die veertien jaar ouder zijn.

 

Welke zijn de 4 'gezondheidsstrategieën' om langer te leven

Uitstekend nieuws om te beginnen: deze gezondheidsstrategieën volgen de klassieke regels van de levenshygiëne die aanbevolen zijn voor iedereen en die voor niemand een probleem zouden mogen zijn.

1) Eet dagelijks 5 porties fruit en groenten (in hogervermelde studie gecontroleerd en bevestigd via een voldoende vitamine C-gehalte).

2) Zorg voor voldoende fysieke activiteit.
Dit criterium verwijst niet alleen naar sportactiviteiten, maar ook naar een actieve levensstijl. Als u geen zittend beroep uitoefent en uw werkuren dus niet al zittend achter uw bureau doorbrengt, is dat zeer belangrijk. Het draagt bovendien bij tot een zekere graad van fysieke activiteit. Elke bijkomende fysieke oefening is dan mooi meegenomen. Wie een zittend beroep heeft en bovendien minder dan een halfuur per dag fysiek actief is, beantwoordt dus niet aan dit criterium, dat nochtans zeer belangrijk is voor een gezond leven.

3) Beperk uw alcoholgebruik.
De studie waarvan hier sprake, beschouwt een wekelijkse consumptie van 1 tot 13 glazen alcoholhoudende drank als 'gematigd'. Met één glas wordt een gewoon glas wijn, 25 cl bier, een glaasje sterkedrank… bedoeld, hetzij de normale hoeveelheden die naargelang de drank in de horeca geserveerd worden.

4) Rook niet.

 

Besluit: wie op lange termijn deze 4 regels naleeft, mag hopen 14 jaar langer te leven. Dat is op de dag van vandaag veruit de beste methode om dat doel te bereiken!

Artikel gepubliceerd door op 14/02/2011

Bronnen: Kay-tee Khaw et coll., PLoS Medicine, januari 2008, online (EPIC-studie, European prospective investigation into cancer and nutrition).

Vindt u het artikel interessant?