• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Corticoïden verhogen het risico op cataract

Corticoïden verhogen het risico op cataract Astmalijders moeten hun dosis corticoïden aanpassen, want hoe hoger de dosis en hoe langer het gebruik, hoe hoger het risico op cataract.

Inhalatiecorticoïden verhogen de kans op cataract, de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid. Deze factor was weliswaar al bekend, maar zou sterker zijn dan tot nog toe vermoed werd. Deze bevinding is het resultaat van de analyse van een register met tienduizenden patiënten, waarvan er 15.480 aan cataract leden.

De patiënten met cataract waren diegenen die het vaakst inhalatiecorticoïden gebruikten. Bovendien stellen de auteurs vast dat het risico evenredig toeneemt met de dosis: van geen risico bij lage dosissen (onder de 400g/dag) tot een maximaal risico van 1,7 bij de hoogste dosissen (meer dan 1.600g/dag). Hetzelfde geldt voor de gebruiksduur.

Ook al is de onderzoeksmethode vatbaar voor kritiek, de resultaten wijzen op een risico dat nog verder onderzocht moet worden. Ze tonen ook aan hoe het belangrijk het is om de voorgeschreven dosissen voortdurend te optimaliseren tot de doeltreffende minimumdosis bereikt is. Bij heel wat astmalijders en sommige patiënten met chronisch obstructief longlijden moeten dergelijke risico's systematisch afgewogen worden tegen de voordelen van corticoïden.

Artikel gepubliceerd door op 07/10/2003

Bronnen: Smeeth L. et coll., Br. J. Ophthalmol., 87 (10): 1247-1251, 2003.

Vindt u het artikel interessant?