• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  8 mening
 • Commentaren (0)

Corticoïden: opgelet voor de bijwerkingen

Corticoïden: opgelet voor de bijwerkingen

De doeltreffendheid van corticoïden als geneesmiddel staat vast.

Maar op lange termijn kunnen er wel veel neveneffecten optreden die ernstige problemen kunnen teweegbrengen, zowel bij bejaarde als bij jongere patiënten.

Men is vooral bang voor botontkalking door cortisone. Een verklaring... 

Corticoïden: heel nuttige geneesmiddelen

Corticoïden kunnen worden gebruikt bij allergie, ontstekingen en ziekten van het immuunsysteem. Een korte behandeling met corticoïden is bijv. aangewezen in geval van allergie of ernstige ontstekingsreacties (oedeem van Quincke, larynxoedeem, plotse doofheid, hersenoedeem, enz.).

Bij bejaarden worden ze vaak gedurende langere tijd voorgeschreven voor de behandeling van chronische ziekten van het zenuwstelsel, de huid, de endocriene klieren (bijnierschorsinsufficiëntie), maar vooral het ademhalingsapparaat (astma, longfibrose, enz.) en de gewrichten (bijv. reumatoïde artritis).

Ongewenste neveneffecten van corticoïden

Bij gebruik gedurende enkele dagen in een adequate dosis veroorzaken ze niet méér complicaties dan andere geneesmiddelen. In talrijke spoedsituaties zijn ze echter absoluut noodzakelijk.

Waakzaamheid is echter geboden bij toediening van corticoïden in hoge doses gedurende meer dan 10 dagen. Vanaf dat ogenblik hebben ze een effect op het metabolisme en verstoren ze onder meer het zoutgehalte (water- en zoutretentie met als gevolg oedeem) en het suikergehalte (met ontstaan of ontregeling van diabetes). Zij leiden tot osteoporose, vermindering van de spiermassa en dun worden van de huid.

Ze verminderen de weerstand tegen micro-organismen en kunnen psychische stoornissen veroorzaken, zoals slapeloosheid, verwardheid en agitatie. Niet te verwaarlozen is ook het risico op hoge maagdarmbloeding (duodenumulcus). En de lijst is nog niet volledig.

Bij senioren en vooral gemenopauzeerde vrouwen bestaat vooral het risico op osteoporose, die kan worden gecompliceerd met breuken (of breuken).

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 29/09/2014
Origineel artikel geschreven door op 22/04/2002

Bronnen: Dr. Stéphanie Lehmann. Gudbjornsson B. et al. Ann Rheum Dis 2002; 61: 32-6

Vindt u het artikel interessant?