• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  3 mening
 • Commentaren (0)

COPD: een dodelijke plaag

COPD: een dodelijke plaagChronisch obstructief longlijden (COPD) is een echte plaag. Nu al zijn er wereldwijd 600 miljoen patiënten. Het aantal gevallen stijgt evenredig met het aantal rokers. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zal COPD tegen 2020 de derde belangrijkste doodsoorzaak zijn.

COPD is gevaarlijk aan het oprukken bij vrouwen

Nu het aantal rokende vrouwen sterk toeneemt, treft COPD bijna evenveel vrouwen als mannen. In twintig jaar tijd is de mortaliteit van deze te duchten ziekte met 185 % gestegen bij vrouwen, tegen 13 % bij mannen. Toch wordt COPD nog altijd ondergediagnosticeerd en onderbehandeld, terwijl preventie en tijdige behandeling essentieel zijn gezien de zeer slechte prognose.

Hoe uit COPD zich?

De eerste drie symptomen die de levenskwaliteit aantasten zijn: hoest, fluimen en kortademigheid. Geleidelijk verergeren ze, waardoor ze steeds hinderlijker worden. Aanvankelijk voelt de patiënt alleen hinder bij zware lichamelijke inspanningen, maar nadien heeft hij ook moeite met matige inspanningen, zoals de trap nemen. Uiteindelijk kan hij zelfs de eenvoudige dagelijkse handelingen niet meer aan. Bij 40 % van de patiënten is kortademigheid de belangrijkste handicap. In 19 % van de gevallen treedt die op bij het praten, vervolgens ook in rust (in 11 % van de gevallen), tot de patiënt uiteindelijk zelfs het huis niet meer uitkan. Nu zouden we kunnen denken dat, wie in dit stadium belandt, zijn ziekte gewoon heeft verwaarloosd. Niet noodzakelijk, want COPD kent een bijzonder sluipend verloop. Kortademigheid is hoe dan ook een zeer opvallend symptoom dat zich zeer langzaam ontwikkelt. Zozeer dat de patiënt er lange tijd goed mee omkan en zijn leefgewoonten geleidelijk aanpast aan zijn graad van ademnood. Ondertussen blijft de ademfunctie echter wel langzaam achteruitgaan. Bovendien beperkt deze longziekte zich niet tot het ademhalingsstelsel, maar heeft ze ook gevolgen voor hart en bloedvaten en voor osteoporose. Zo lopen COPD-patiënten meer risico op osteoporose, terwijl het risico op hart- en vaatziekten 75 % bedraagt.

Conclusie: bij hoest, fluimen en kortademigheid moet u een arts raadplegen (ook rokende dertigers!). Screening is vandaag bijzonder eenvoudig. Vraag uw arts of hij over het nodige toestel beschikt, zo niet, ga dan naar een pneumoloog. Een tijdige behandeling kan complicaties vermijden et de ziekte remmen. Deze uiterst ernstige aandoening maakt elk jaar meer dodelijke slachtoffers dan aids, griep en verkeersongevallen samen!

Artikel gepubliceerd door op 04/10/2005

Bronnen: Congres van de European Respiratory Society, september 2005.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Alles wat u moet weten over emfyseem

 • De term longemfyseem suggereert, dat hierbij zou gaan om slechts één enkele longziekte. In de praktijk wordt men echter ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating