Colitis

Gepubliceerd op 24/02/2003 - 00h00
-A +A

PUB

3. Symptomen

Spastisch colonDe aandoening gaat gepaard met krampachtige buikpijn die verbetert na het lozen van gassen en ontlasting. Er zijn altijd moeilijkheden met de stoelgang die bestaan uit wisselend buikloop en verstopping. In de meeste gevallen vertelt de patiënt niet over deze stoornissen, maar moet de arts ernaar vragen. Na de maaltijd kunnen eigenaardige verschijnselen optreden, zoals algemene opgeblazenheid met roodheid van het gelaat, hartkloppingen of pijn in de borst.Bij palpatie van de buik is het afdalende deel van de dikke darm (colon descendens) vaak gespannen. Ook in de streek van de appendix is soms een gespannen weerstand te voelen, waarbij men de aanwezigheid van een gezwel moet overwegen. Na grondig laxeren zijn deze weerstanden verdwenen. Colitis ulcerosaColitis ulcerosa vertoont een heel ander beeld. Deze ziekte begint reeds op jeugdige leeftijd en verloopt met ups en downs (exacerbaties en remissies). Er kan sterke vermagering met ernstige bloedarmoede ontstaan. Een plotselinge levensgevaarlijke complicatie is de toxische shock waarbij de dikke darm uitzet.Diverticulitis van de dikke darm gaat gepaard met hoge koorts en ernstige buikpijn. Doordat de ontsteking overgaat op de buitenste oppervlakte van de dikke darm kunnen vergroeiingen met naburige organen ontstaan, alsmede fistelvorming naar de urinewegen en de vagina.

4. Diagnose en beloop

Het belangrijkste hulpmiddel bij de diagnostiek is een speciale röntgenfoto (colon-inloopfoto). Voorts wordt altijd rectoscopie verricht. Soms wordt deze aangevuld met colonoscopie (inbrengen van een kijkapparaat in de dikke darm). Indien nodig kan ook een CT-scan en echogram van de buikholte worden gemaakt.In geval van een spastisch colon vindt men bij deze onderzoekingen in het algemeen geen afwijkingen. Bij diverticulosis, diverticulitis en colitis ulcerosa worden verschillende karakteristieke röntgenbeelden verkregen. Steeds zal de arts ook bedacht zijn op de aanwezigheid van een gezwel in de dikke darm. In alle gevallen wordt de ontlasting onderzocht op de aanwezigheid van bloed en onverteerde voedselbestanddelen. Ook wordt gezocht naar wormeieren en wordt een kweekproef verricht voor onderzoek op de aanwezigheid van pathogene micro-organismen. In ernstige gevallen van colitis toont het bloedonderzoek een verhoogde bezinkingssnelheid, bloedarmoede en een verlaagd gehalte aan eiwit. Bij het gewone spastische colon is het beloop slepend maar goedaardig. Wanneer er een uitgebreide ontsteking van divertikels bestaat, zijn er langdurige perioden met koorts en hevige buikpijn. Er kunnen dan complicaties ontstaan, vooral bij de urinewegen. Zowel de ontsteking van de dikke darm als die van de urinewegen heeft de neiging chronisch te worden.Colitis ulcerosa kan langdurig zonder verschijnselen blijven en zelfs ogenschijnlijk genezen. Vaak is echter langdurige medicatie noodzakelijk en in zeer ernstige gevallen is operatieve verwijdering van de gehele dikke darm en het aanleggen van een blij-ende kunstmatige darmuitgang noodzakelijk.

Gepubliceerd op 24/02/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB