COBP: te vaak te laat opgespoord

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 15/02/2016 - 11h04
-A +A

Chronische obstructieve bronchopneumopathie  (COBP), beter bekend als rokerslong, zou de komende decennia wereldwijd de op twee na belangrijkste doodsoorzaak worden. Deze longziekte is vooral gevaarlijk omdat ze zich jarenlang sluimerend ontwikkelt zonder dat men het merkt. Op het moment dat de symptomen zich danmanifesteren, is de longcapaciteit al sterk - en onherroepelijk - verminderd. Alleen vroegtijdige screening kan de verdere ontwikkeling van de ziekte en chronisch longfalen voorkomen.

Dr. Philippe Serrier is pneumoloog in het ’hôpital Cochin’ in Parijs en legt uit waarom zo veel mensen te laat gescreend worden. Hij geeft ook tips om verbetering te brengen in de situatie.

COBP: ingrijpen voor het te laat is

Chronische obstructieve  bronchopneumopathie (COBP) is een ziekte die pas heel laat tot klachten leidt. «Risicopersonen zouden gescreend moeten worden voor de symptomen zich manifesteren, want als die er eenmaal zijn is de ademhalingsfunctie al met zowat de helft  gedaald», aldus  dr. Philippe Serrier. «De screening zou dus gericht moeten gebeuren bij alle risicopatiënten.» De belangrijkste risicofactoren voor COBP zijn roken en cannabisgebruik, samen goed voor ongeveer 80% van het aantal gevallen van COBP. De overige 20% is toe te schrijven aan blootstelling op het werk (beroepen met een hoog stofrisico, bepaalde beroepen in de landbouwsector zoals de varkensteelt en de zuivelindustrie, de katoenindustrie, enz.) en aan de overlapping van risicofactoren (een roker die een risicoberoep uitoefent).

Als artsen deze patiënten tijdig screenen, kunnen ze hen nog overhalen om te stoppen met roken of kan de arbeidsgeneesheer gewaarschuwd worden.

Waarom worden risicopersonen niet vroeger gescreend?

Vandaag wordt amper 25% van de mensen met COBP gediagnosticeerd op een moment dat de symptomen nog discreet zijn.

Dr. Serrier: «Het vervelende is dat de betrokken personen niet echt merken dat hun longcapaciteit achteruitgaat. Ze passen onbewust hun leefstijl aan door geleidelijk aan hun activiteiten terug te schroeven, door meer gebruik te maken van het openbaar vervoer of de auto in plaats van te voet te gaan, door bij het stappen hun tempo aan te passen, enz. Naarmate de ziekte vordert, gaat de levenskwaliteit almaar meer achteruit. COBP gaat ook soms gepaard met andere aandoeningen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de oorzaak van bronchopneumopathie, meer bepaald met roken.» Zo hebben COBP-patiënten vaak ook een hart- of vaatziekte, diabetes, het slaapapneusyndroom, osteoporose of een brocnchopulmonaal carcinoom (longkaner). «Ook depressies maken deel uit van deze geassocieerde ziektes; het verklaart ook waarom mensen bij COBP eerder depressieve klachten beschrijven dan over ademnood spreken».

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 15/02/2016 - 11h04

Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van dr. Philippe Serrier, pneumoloog op de dienst longziekten in de ’AP-HP Groupe hospitalier Cochin’ (Parijs). 

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Bronchitis en rokerslong: test uw kennis! Gepubliceerd op 07/01/2013 - 14h53

Bronchitis komt veel voor bij rokers, zoveel dat ze er zich zelfs geen zorgen meer over maken. Maar rokers lopen ook gevaar om COBP of Chronische Obstructieve Bronchopneumopathie te krijgen, beter bekend als de rokerslong. Dat zou ze moeten aanzetten...

COBP, een typische vrouwenziekte? Geüpdatet op 15/02/2010 - 00h00

COBP of chronische obstructieve bronchopneumopathie komt bij almaar meer vrouwen voor. Het is zeker geen sexy ziekte, want ze wordt gekenmerkt door hoesten, rochelen, angsten en depressie. Kortom, COBP zet de vrouwelijkheid niet meteen in de kijker....

Meer artikels