• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Cholesterol? Da's mijn probleem niet!

Cholesterol? Da's mijn probleem niet! Ook al worden we steeds beter geïnformeerd, toch hebben we de neiging om cholesterol als een probleem te beschouwen dat vooral anderen treft.

Uit een nieuwe studie* blijkt eens te meer dat de Belg er heel wat tegenstrijdige visies op nahoudt over zijn voeding. Dat geldt vooral voor wat hij weet of niet weet over cholesterol. De vragen van de cholesterolenquête 2004 werden opgesteld tijdens een rondetafel met Belgische cholesteroldeskundigen. De resultaten zijn verbluffend voor de groep 35-54 jaar, de hoogste risicogroep!

Ik denk eraan, maar ik vergeet het weer

Ook al is 75 % van de personen tussen 35 en 54 jaar er zich van bewust dat ze op hun leeftijd al cholesterolproblemen kunnen krijgen, toch geeft hetzelfde percentage (75 %) toe dat ze er weinig of zelfs nooit aan denken. Een alarmerende vaststelling, want uit de BIRNH-studie in de jaren 80 is gebleken dat 77 % van de personen uit diezelfde groep (35-54 jaar) een cholesterolgehalte heeft van meer dan 200 mg/dl. De huidige referentiewaarde voor de terugbetaling van een cholesterolverlagend geneesmiddel door het RIZIV bedraagt 190 mg/dl…

Gebrek aan informatie

Meer dan een derde (36 %) verklaart zich helemaal geen zorgen te maken over hun cholesterol, en 39 % geeft toe er slechts af en toe aan te denken. Ongeveer 21 % weet trouwens niet vanaf welke leeftijd het cholesterolgehalte regelmatig moet worden gecontroleerd. Mannen lijken op dat vlak nog minder geïnformeerd dan vrouwen, ook al krijgen ze vaker te maken met dit probleem.We stellen ook vast dat wie zich helemaal niet interesseert voor zijn cholesterol, ook het minst geïnformeerd is.

Artikel gepubliceerd door op 20/04/2004

Bronnen: * Studie besteld door Benecol en dit jaar in samenwerking met de INRA uitgevoerd bij 1.000 Belgen, in de vorm van face to face-interviews.

Vindt u het artikel interessant?
 
Gezonde voeding en slank
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie