Cannabis: toch niet zo slecht?

Artikel gepubliceerd door op 16/02/2016


Cannabis: toch niet zo slecht?

Volgens een recente studie en in tegenstelling tot algemeen werd aangenomen, wordt het intelligentieniveau van jongeren die marihuana gebruiken toch niet onherstelbaar beschadigd. De zaken liggen iets ingewikkelder dan dat…

De joint met de slechte reputatie

Het is bekend dat cannabisgebruik door de ouders met een slecht oog bekeken wordt. In veel gevallen is dat ook terecht: het gebruik van cannabis is nog altijd onwettig en als het gerookt wordt, is het ook slecht voor de longen en vooral voor het geestelijke evenwicht. Cannabisgebruikers lijden vaker aan diverse psychische stoornissen dan niet-gebruikers, onder meer aan schizofrenie.

Maar op één gebied mag de reputatie van cannabis weer opgekrikt worden: je wordt er niet dom van! Het gemiddelde IQ van cannabisgebruikers ligt weliswaar lager dan dat van niet-gebruikers, maar het een wordt niet noodzakelijk door het andere veroorzaakt.

Om tot die vatstelling te komen, heeft de studie in kwestie een groep tweelingen gevolgd tijdens hun puberteit. Tweelingen zijn interessante studieobjecten, omdat zo het levensparcours van mensen vergeleken kan worden die in dezelfde gezinssituatie opgroeien en dezelfde economische, sociale en culturele achtergrond hebben. Het resultaat van de studie: er is geen verschil tussen het IQ van tweelingen waarvan de ene cannabis gebruikt en de andere niet, ook niet als de extremen vergeleken worden (één tweelinghelft die nooit heeft gebruikt en een andere die meer dan dertig keer of gedurende minstens één periode dagelijks heeft gebruikt). De onderzoekers leiden eruit af dat niet de cannabis zelf verantwoordelijk is voor het lagere IQ, maar dat bepaalde - en in beide gevallen dezelfde - oorzaken tegelijk tot het gebruik van cannabis en een daling van het IQ leiden. Vaak is er trouwens criminaliteit mee gemoeid.

Niet de verkeerde vijand viseren

Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat cannabis goed is voor de gezondheid. Maar te veel focussen op het gebruik van een bepaalde drug kan contraproductief zijn. Het zou veel meer opleveren als we zouden kijken naar de factoren die een jongere ertoe brengen om tegelijk cannabis te roken en delinquent gedrag te ontwikkelen, terwijl zijn intelligentieniveau achteruitgaat. In welke mate gebruiken jongeren met problemen deze drug in de hoop zich dan beter te voelen? Geeft een jongere met een lager IQ mogelijk makkelijker toe aan de verleiding die van drugs uitgaat?

Bron: Jackson, N.J. et al., PNAS, www.pnas.org/cgi/doi.10.1073/pnas.1516648113

Artikel gepubliceerd door op 16/02/2016

Deze post maakt deel uit van de blog van Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste , Blog van de redactie

Vindt u het artikel interessant?