Cannabis tast onbetwistbaar de bronchiën en longen aan

Cannabis tast onbetwistbaar de bronchiën en longen aan Nu cannabisgebruik vaak gebanaliseerd wordt, is het hoog tijd om eraan te herinneren dat cannabis wel degelijk schadelijk is, ook al is dat gevaar doorgaans minder bekend dan dat van tabak.

Deze uitvoerig gedocumenteerde studie werd gepubliceerd door een Britse stichting die strijd voert tegen bronchopulmonale ziekten. Ze is trouwens de moeite waard om op grote schaal verspreid te worden. We kunnen de conclusies samenvatten in enkele stellingen:

  • De vandaag gebruikte cannabis heeft een THC-gehalte (THC staat voor tetrahydrocannabinol) dat vijftien keer hoger ligt dan dat van de cannabis in de jaren 60.
  • De conclusies van de studies in de jaren 60 en 70 zijn dan ook achterhaald.
  • Cannabisrokers trekken hun rook meer (+ 66 %), dieper (+ 33 %) en langer in dan tabaksrokers.
  • Elke dag 3 tot 4 cannabissigaretten roken, houdt evenveel risico is op chronische bronchitis en aantasting van het bronchiale slijmvlies dan elke dag 20 sigaretten roken.
  • Cannabis tast de weerstand aan van de luchtwegen, die bijzonder belangrijk is om ons te beschermen tegen de al dan niet microbiële onzuiverheden in de ingeademde lucht.
  • Heel wat studies wijzen op een verband tussen cannabis en chronisch obstructief longlijden (COPD).
  • Cannabisrook bevat nog meer kankerverwekkende stoffen (+ 50 %) dan tabaksrook. Het is dan ook meer dan waarschijnlijk dat cannabisgebruik het risico op bronchus- en longkanker zeer sterk verhoogt. Momenteel worden er studies verricht om dit verband te onderzoeken.

Aan cannabis mag dan al een onmiddellijk bronchodilaterend effect toegeschreven worden dat met name nuttig is voor astmapatiënten, vandaag is bewezen dat dit effect geenszins opweegt tegen het irriterende karakter van cannabisrook voor het bronchiale slijmvlies.

Als we rekening houden met al deze elementen, is het logisch om grote informatiecampagnes aan te bevelen over het schadelijke bronchopulmonale effect van cannabis bij jongeren. Anderzijds is er gezien de hogere schadelijkheid van de huidige cannabis, die veel THC bevat, meer onderzoek nodig, in het bijzonder naar het verband tussen cannabis en COPD en tussen cannabis en bronchus- en longkanker.

Artikel gepubliceerd door op 25/03/2003

Bronnen: British Lung Foundation. The impact of cannabis smoking on respiratory health. November 2002. http://www.lunguk.org/news/index.html

Vindt u het artikel interessant?
 
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden