• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Cannabis en depressie!

Cannabis en depressie!Op het ogenblik dat men zich veel vragen stelt over het al dan niet legaliseren van het gebruik van cannabis, toont een studie aan dat cannabisgebruikers, een 4-maal hoger risico lopen om symptomen van depressie te ontwikkelen.

Hoewel men cannabis gunstige therapeutische eigenschappen toeschrijft, heeft het ook heel wat bijwerkingen. Abusus van cannabis zou inderdaad depressie verergeren.

Soft of hard?

Bijna 2.000 vrijwilligers hebben deelgenomen aan deze studie die in 1980 werd gestart. De auteurs onderzochten het verband tussen diverse psychiatrische aandoeningen en de eventuele consumptie van cannabis. Ze toonden aan dat een regelmatig gebruik van behoorlijke doses cannabis het risico op symptomen van depressie verhoogt. Het risico stijgt met een factor 4. Personen die veel cannabis gebruiken, hebben vaker zelfmoordideeën.

Cannabis is dus een drug die sterk voorbeschikt tot depressie. Nu moet nog worden nagegaan welke individuele kenmerken de depressie in de hand kunnen werken.Maar we kunnen zeker stellen dat cannabis heel wat schadelijke effecten heeft op de gezondheid.

www.drogues.gouv.frBeleidsnota van de Federale Regering in verband met de drugproblematiekhttp://minsoc.fgov.be

Artikel gepubliceerd door op 09/01/2002

Bronnen: Bovasso G.B., Am. J. Psychiatry, 158 (12) : 2033-7, 2001.

Vindt u het artikel interessant?