• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Getuigenissen (0)

Buikgriep: preventie is cruciaal voor senioren

Buikgriep: preventie is cruciaal voor senioren

Diarree, misselijkheiden braken...meer dan een kwart van de bevolking wordt er jaarlijks door geplaagd. 

Voor de meeste mensen is een buikgriep vervelend, maar ongevaarlijk. Voor oudere mensen daarentegen is buikgriep een echt gevaar, zeker als ze in een rusthuis verblijven.

Diarree en projectielbraken

Epidemies van gastro-enteritis, de medische term voor buikgriep, komen meer en meer voor. In de meeste gevallen van buikgriep zijn Norovirussen de oorzaak. Deze Norwalk like virussen (NLV's) zijn genoemd naar het stadje Norwalk waar ze voor het eerst werden geïsoleerd uit de stoelgang van kinderen bij een epidemie van diarree in een school.

De Norovirussen (er bestaan meerdere stammen) zijn enorm besmettelijk en treffen mensen van alle leeftijden, terwijl andere gastro-enteritisvirussen zoals het rotavirus vooral kinderen treffen. 1 op 2 personen die door NLV's besmet wordt krijgt klachten, vooral braken en diarree. Jonge kinderen hebben vooral last van diarree die 4 tot 6 dagen duurt. Bij oudere mensen is braken het voornaamste symptoom. Het gaat om een heftig plotseling opkomend projectielbraken, waarbij de verre omgeving van de zieke kan besmet raken door virusbevattende deeltjes.

Norovirus, vooral gevreesd in rusthuizen

Norovirussen kunnen hele gemeenschappen teisteren: scholen, crèches, maar ook rusthuizen. De helft van de bewoners en het personeel van een rusthuis ziek door braken en diarree? Nee, geen zeldzaamheid. Soms moet een afdeling worden gesloten om de epidemie te stoppen. De Norovirussen zijn in de meeste gevallen de verwekker van buikgriepepidemie's in instellingen. Hoewel de zieken na enkele dagen spontaan genezen kunnen de gevolgen in een verpleeghuis, waar veel mensen met een zwakke algemene conditie samen zijn, zeer ingrijpend zijn. De meest voorkomende verwikkeling is dehydratie of uitdroging. Naast de belasting voor de bewoners is de uitval van zieke personeelsleden een vervelende bijkomstigheid, zeker indien er al personeelstekort is.

Eens het virus toegeslagen heeft zit er niet veel meer op dan uitzieken. Op tijd herkennen en behandelen van uitdrogingsverschijnselen is van groot belang. Soms is intraveneuze toediening van vocht noodzakelijk om de vochtbalans in het lichaam te herstellen.

Bijgewerkt door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 10/02/2015
Origineel artikel geschreven door op 27/05/2003

Bronnen: Explosies van virale gastro-enteritis, in het bijzonder door Norwalk-achtig virus: een onderschat probleem. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:2401-2418.

Vindt u het artikel interessant?