• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Bronchopneumonie

Bronchopneumonie

deze vorm van pneumonie ontstaat steeds vanuit een bronchus; eerst is het een peribronchitis, die vervolgens overgaat in een bronchopneumonie. Men kan een aantal typen bronchopneumonie onderscheiden:

- Bronchopneumonie na acute infecties zoals:
- mazelen;
- griep;
- acute bronchitis.

- Hypostatische bronchopneumonie: door te lang in dezelfde houding liggen ontstaat vooral bij bejaarden atelectase en slijmophoping, gevolgd door ontsteking.

- Aspiratiepneumonie: na verslikken, ook na narcose; het ingeslikte materiaal (voedsel, pinda's, stukjes speelgoed en dergelijke) sluit een bronchus af.

- Submersiepneumonie: bij mensen die te water geraakt zijn; de pneumonie ontstaat binnen de 24 uur.

Als verwekkers gelden hier pneumokokken, Haemophilus influenzae, stafylokokken en streptokokken. Vaak ziet men deze vorm van pneumonie ontstaan na een virusinfectie (griep, mazelen, verkoudheid). Het ontstaan van bronchopneumonie uit een bronchitis gaat gepaard met een verhoging van de koorts en met het optreden van meer benauwdheid. De genezingskansen zijn in het algemeen goed. Verschillende oorzakelijke factoren kunnen bij het ontstaan van bronchopneumonie een rol spelen:
- zich verslikken;
- na een influenzapneumonie;
- na longembolie.

- Complicaties

Bij een bronchopneumonie kan een longabces ontstaan, een met etter gevulde holte in de long, meestal omgeven door een dikke wand. De eigenlijke oorzaak van een dergelijk abces is onbekend. De klinische verschijnselen van een abces zijn:
- doordringende stank in de adem;
- soms koorts;
- meestal veel hoesten;
- opgeven van sputum;
- soms wel, soms in het geheel geen merkbare ziekteverschijnselen.

- Behandeling

De behandeling van een longabces bestaat uit het toedienen van antibiotica. In geval van onvoldoende genezing na medicamenteuze behandeling of indien er sprake is van een vreemd lichaam in de long, moet het zieke longdeel operatief worden verwijderd.

Een atypische primaire pneumonie verloopt vrij mild en doet aan een griep denken. De patiënt moet veel hoesten en is twee tot drie weken ziek. Een specifieke behandeling van deze viruspneumonie is er niet, afgezien van bedrust en eventueel toediening van antibiotica ter voorkoming van bacteriële superinfecties.

Bronnen: Medica Press

Deze fiche maakt deel uit van de gids Gids Medische encyclopedie, rubriek Ademhalingsstelsel

Vindt u het artikel interessant?
 
spreek mee op E-gezondheid
Preview

*Verplicht in te vullen om een reactie te versturen

Gegevensbescherming

Uw interactief gedeelte over Ademhalingsziekten

Neem deel aan de meest recente discussies