• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Bouwstenen

Bouwstenen

De cel

De cel is de kleinste eenheid die alle elementaire levenseigenschappen bezit, zoals stofwisseling, vermenigvuldiging, differentiatie en prikkelbaarheid. Naar schatting heeft de mens zo'n 65.000.000.000.000 cellen waarvan alleen al 95.000.000.000 in onze lersenen. Het aantal cellen in ons lichaam is ongeveer zo groot als het aantal hemellichamen in het heelal.Stofwisseling is het omzetten van bepaalde stoffen uit de omgeving in bouwstoffen voor het lichaam. Deze bouwstoffen worden weer afgebroken teneinde energie te leveren voor de cel.Vermenigvuldiging: de meeste meercellige organismen ontstaan uit één cel, welke zich zeer vele malen deelt voordat een organisme ontstaat. Hierin treedt altijd groei op. Onder differentiatie wordt verstaan het vermogen om uit de ene vorm de andere te laten ontstaan, terwijl regeneratie het herstelproces aanduidt. rikkelbaarheid ten slotte is het vermogen om op prikkels te reageren. Deze levensverrichtingen van de cel spelen zich af op microscopisch niveau.

Cellulaire structuren

Alhoewel cellen de meest uiteenlopende vormen kunnen hebben, afhankelijk van de richtingen waarin ze zich gespecialiseerd hebben, ligt toch aan elke cel een algemeen schema ten grondslag. Men kan de volgende componenten onderkennen:- de celwand;- het cytoplasma: de inhoud van de cel;- een kern (nucleus)8 min of meer bolvormig, met een kleiner kernlichaampje (nucleolus) erin;- organellen: gevormde structuren in het cytoplasma, waaraan bepaalde functies toegeschreven worden.De celwand bestaat uit een zeer dunne laag van regelmatig gerangschikte vet en eiwitmoleculen; sommige stoffen passeren deze wand gemakkelijk, andere niet of nauwelijks.

Bronnen: Medica Press

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten