• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Borstvoeding: nog een preventief effect

Borstvoeding: nog een preventief effectDe lijst van voordelen van borstvoeding wordt alsmaar langer. Kinderen die gedurende 16 weken enkel borstvoeding kregen, zouden minder overlijden aan wiegendood.

De voordelen van borstvoeding werden voldoende aangetoond. Talrijke recente studies bevestigen de weldaden van borstvoeding. Borstvoeding blijkt nu ook een gunstig effect te hebben op wiegendood.De auteurs vergeleken een groep ouders van 244 kinderen die gestorven zijn aan wiegendood met een groep van 869 zgn. "controlekinderen". De vergelijkende studie onderzocht verschillende parameters die een invloed hebben op het risico op wiegendood:

 • sociaal-economische factoren,
 • de verzorging van het kind,
 • roken, de beroepsactiviteit,
 • de houding van het kind in zijn wieg en de leeftijd van het kind.

Vijfmaal minder risico!

Kinderen die gedurende minder dan 4 weken borstvoeding krijgen, lopen vijfmaal meer risico op wiegendood dan kinderen die langer dan 16 weken aan de borst worden gevoed. Het wordt dan ook aanbevolen minstens 4 maanden borstvoeding te geven.

Ter herinnering: het wordt steeds aanbevolen borstvoeding te geven. Borstvoeding biedt voordelen zowel voor de moeder als voor het kind.
Er wordt veel gezegd en geschreven over borstvoeding. Elke dag worden nieuwe ontdekkingen gedaan die de weldaden van borstvoeding bevestigen.Op de volgende websites vindt u degelijke en vrij volledige informatie: http://www.kindengezin.be, http://www.borstvoeding.com voor Nederlandstaligenen http://users.swing.be/carrefour.naissance/RepAM.htm voor Franstaligen.De volgende website geeft precieze informatie over de geneesmiddelen die met borstvoeding kunnen interfereren (interferentie: wisselwerking). Voeg het adres dus toe aan uw "Favorites".http://www.befi.be/folia_nl/2001/F28N02B.htmHet is jammer dat Kind en Gezin en zijn Franstalige evenknie, het ONE, niet méér over borstvoeding te vertellen hebben. Het zijn goede websites, maar dit is toch een leemte die zou moeten worden opgevuld.http://www.kindengezin.behttp://www.one.be/home.htm

Bronnen: Alm. Arch. Dis. Chil., 86: 400-402, 2002

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Borstvoeding: een mooi avontuur

 • Werken en lang borstvoeding geven, een moeilijke combinatie voor de moeders van nu. 
  Borstvoeding levert nochtans ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating