Borstkanker: raad vragen

Gepubliceerd door Dr. Sylvie Coulomb, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 10/12/2001 - 00h00
-A +A

Naast de zuiver technische en medische aspecten van de behandeling hebben vrouwen met borstkanker nog veel andere vragen en ze weten niet steeds tot wie ze zich daarmee kunnen wenden.

Met wie erover spreken?

Bevoorrechte gesprekspartners zijn het medisch team, de familie, vrienden en patiëntenverenigingen. Enkele vragen die vrouwen zich vaak stellen, zijn de volgende. Aan kanker lijden is een beangstigende situatie waarover men moeilijk kan spreken, zelfs met naaste vrienden en familieleden. Sommige vrouwen spreken er niet graag over met mensen uit hun omgeving uit schrik dat ze hen zouden verontrusten. Maar meestal zijn het de personen waarvan men houdt, die het best kunnen luisteren, begrijpen en helpen. Kinderen tracht men gewoonlijk te beschermen. En toch moet men hen erover spreken, maar kies daarvoor het juiste ogenblik en de juiste woorden. De echtgenoot of partner is uiteraard de persoon waarmee u het best kan spreken: het is hij die de ziekte beleeft samen met zijn vrouw. Sommigen voelen zich soms in de war of onhandig uit schrik de andere in de war te brengen of pijn te doen. Ook patiëntenverenigingen kunnen van groot nut zijn: ze kunnen hun ervaring delen en goede adviezen geven. Ook de psychiater of de psycholoog van het ziekenhuis zijn er om vrouwen te helpen met hun psychologische problemen.

Waar moet ik worden behandeld?

De keuze van de plaats waar men zich wil laten behandelen, is belangrijk. U moet zich behandelen door een team dat vertrouwen inboezemt. De kwaliteit van de behandeling hangt niet af van de grootte van de verzorgingsinstelling (kleine instelling of groot gespecialiseerd centrum) noch van het statuut ervan: openbaar (universitair ziekenhuis, regionaal ziekenhuis), privé (kliniek) of centrum voor kankerbestrijding. De minister van Volksgezondheid tracht momenteel die instellingen in een verbond te verenigingen opdat alle patiënten uit eenzelfde geografisch gebied eenzelfde kwaliteit van zorg zouden kunnen krijgen. De instelling moet daarvoor beschikken over een multidisciplinair team (chirurg, chemotherapeut, radiotherapeut) ofwel moet de arts die de behandeling leidt, in contact staan met een gespecialiseerd referentiecentrum.U kunt daar meer informatie over vragen bij uw huisarts of gynaecoloog of bij vrouwen die reeds voor borstkanker werden behandeld.

Gepubliceerd door Dr. Sylvie Coulomb, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 10/12/2001 - 00h00 Ligue nationale contre le cancer. Cancer du sein. Guide à l'usage des femmes. Edition 2000. L. Le Moal, A. Fitoussi, Ed. Médicales Bash. Cancer du sein. D. Serin. Masson.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Vitamine D beschermt vrouwen tegen borstkanker Geüpdatet op 08/07/2013 - 15h44

Vitamine D is zoals bekend belangrijk voor de botten en het beendergestel, maar vandaag worden er ook andere eigenschappen aan toegeschreven. Zo zou de vitamine kankerwerend zijn. Almaar meer onderzoeken tonen een verband aan tussen een tekort aan vi...

Elke dag ervaringen over kanker uitwisselen via een blog Geüpdatet op 07/03/2006 - 00h00

De Stichting tegen Kanker en Skynet stellen kankerpatiënten, hun familie en hun verzorgers voor hun eigen gratis blog te maken. Een gigantische communicatieruimte en miljoenen potentiële lezers om kanker beter te leren begrijpen.

Meer artikels