• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Borstkanker: raad vragen

Borstkanker: raad vragenNaast de zuiver technische en medische aspecten van de behandeling hebben vrouwen met borstkanker nog veel andere vragen en ze weten niet steeds tot wie ze zich daarmee kunnen wenden.

Met wie erover spreken?

Bevoorrechte gesprekspartners zijn het medisch team, de familie, vrienden en patiëntenverenigingen. Enkele vragen die vrouwen zich vaak stellen, zijn de volgende. Aan kanker lijden is een beangstigende situatie waarover men moeilijk kan spreken, zelfs met naaste vrienden en familieleden. Sommige vrouwen spreken er niet graag over met mensen uit hun omgeving uit schrik dat ze hen zouden verontrusten. Maar meestal zijn het de personen waarvan men houdt, die het best kunnen luisteren, begrijpen en helpen. Kinderen tracht men gewoonlijk te beschermen. En toch moet men hen erover spreken, maar kies daarvoor het juiste ogenblik en de juiste woorden. De echtgenoot of partner is uiteraard de persoon waarmee u het best kan spreken: het is hij die de ziekte beleeft samen met zijn vrouw. Sommigen voelen zich soms in de war of onhandig uit schrik de andere in de war te brengen of pijn te doen. Ook patiëntenverenigingen kunnen van groot nut zijn: ze kunnen hun ervaring delen en goede adviezen geven. Ook de psychiater of de psycholoog van het ziekenhuis zijn er om vrouwen te helpen met hun psychologische problemen.

Waar moet ik worden behandeld?

De keuze van de plaats waar men zich wil laten behandelen, is belangrijk. U moet zich behandelen door een team dat vertrouwen inboezemt. De kwaliteit van de behandeling hangt niet af van de grootte van de verzorgingsinstelling (kleine instelling of groot gespecialiseerd centrum) noch van het statuut ervan: openbaar (universitair ziekenhuis, regionaal ziekenhuis), privé (kliniek) of centrum voor kankerbestrijding. De minister van Volksgezondheid tracht momenteel die instellingen in een verbond te verenigingen opdat alle patiënten uit eenzelfde geografisch gebied eenzelfde kwaliteit van zorg zouden kunnen krijgen. De instelling moet daarvoor beschikken over een multidisciplinair team (chirurg, chemotherapeut, radiotherapeut) ofwel moet de arts die de behandeling leidt, in contact staan met een gespecialiseerd referentiecentrum.U kunt daar meer informatie over vragen bij uw huisarts of gynaecoloog of bij vrouwen die reeds voor borstkanker werden behandeld.

Artikel gepubliceerd door op 10/12/2001

Bronnen: Ligue nationale contre le cancer. Cancer du sein. Guide à l'usage des femmes. Edition 2000. L. Le Moal, A. Fitoussi, Ed. Médicales Bash. Cancer du sein. D. Serin. Masson.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Mammografie

 • Technische fiche: klassiek radiologisch onderzoek Zie ook: echografie van de borsten - RMI van de borsten 
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating