• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Borstkanker: hoe asymmetrischer de borsten, des te hoger het risico

Borstkanker: hoe asymmetrischer de borsten, des te hoger het risicoMaar weinig vrouwen hebben perfect symmetrische borsten maar een Britse studie suggereert dat een groot verschil van omvang tussen de twee borsten zou kunnen worden beschouwd als een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van deze ziekte.

In het kader van een studie toonden Britse onderzoekers aan dat elke 90 g asymmetrie tussen de borsten, die met een mammografie worden gemeten, een stijging van 50% betekent in de voorspelling van het risico van borstkanker.

Een onafhankelijke voorspeller

De onderzoekers bestudeerden de mammogrammen van 252 vrouwen die op het moment van het onderzoek geen borstkanker hadden, maar de ziekte later wel ontwikkelden. Eenzelfde aantal vrouwen met normale mammogrammen, die geen kanker ontwikkelden, vormden de controlegroep.De gemiddelde grootte van de borsten van de 504 vrouwen uit de studie bedroeg 480 g en de gemiddelde asymmetrie bedroeg 45 tot 61 g. Er was maar één vrouw die perfect symmetrische borsten had. De resultaten suggereren dat een asymmetrische buste een goede onafhankelijke voorspeller van het risico van borstkanker zou kunnen zijn.

We moeten dit relativeren

De vaststelling dat vrouwen die later borstkanker ontwikkelden een asymmetrischere buste hadden dan vrouwen die de ziekte niet ontwikkelden, komt overeen met de resultaten van gelijkaardige studies. De vroegere studies lijken aan te geven dat oestrogenen een rol spelen in de asymmetrie.Opgelet, ook al suggereren deze resultaten een belangrijk verband tussen de asymmetrie van de borsten en borstkanker, benadrukken de onderzoekers dat dit slechts een van de vele elementen is die het risico van borstkanker beïnvloeden.

Artikel gepubliceerd door op 04/04/2006

Bronnen: Scutt, D.DD.D).D. "Breast cancer research", 20 maart 2006; vol 8.

Vindt u het artikel interessant?