• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Bloedziekten

Bloedziekten

1. Inleiding

Tot de belangrijkste ziekten en aandoeningen van het bloed behoren:- anemieën;- aandoeningen van de witte bloedcellen;- abnormale bloedingsneiging.Tot de belangrijkste aandoeningen van de leukocyten of witte bloedcellen behoren de leukemieën (bloedkanker) en de agranulocytose.

2. Leukemieën

Een leukemie is een ziekte van het beenmerg, de milt, de lever en het lymfstelsel, waarbij de normale bloedvormende weefsels worden vervangen door ziekmakende cellen. Bloedkanker of leukemie is de verzamelnaam van een groep ziekten waarbij de aanmaak, rijping en afgifte van leukocyten ernstig is gestoord.Genoemde processen in het beenmerg en het lymfstelsel houden zich niet meer aan de normale regels; er treedt, meestal door het gehele lichaam, een chaotische woekering op van leukocyten, die het karakter draagt van een kwaadaardig gezwel. Naar de aard en de lokalisatie van de woekering van de cellen wordt onderscheid gemaakt in een myeloïde en een lymfatische leukemie. Naar het verloop onderscheidt met acute en chronische vormen.Bij een myeloïde leukemie worden in het beenmerg (myelum) en, zij het in mindere mate, ook in lever, milt en lymfklieren abnormale witte bloedcellen gevormd. Bij de lymfatische leukemie vindt de vorming van abnormale witte bloedcellen voornamelijk plaats in de lymfklieren en in mindere mate ook in andere delen van dit systeem. Acute leukemieDe patiënt wordt plotseling ernstig ziek, waarbij koorts, keelontsteking en mondslijmvliesontsteking op de voorgrond treden. Het ziektebeeld lijkt in het begin op een ernstige infectie. Er ontwikkelt zich een aanzienlijke bloedarmoede en overal in het lichaam komen lichte bloedingen voor. Deze verschijnselen vinden hun oorsprong in de abnormale groei- en rijpingsprocessen van de witte bloedcellen, die de rode cellen en trombocyten verdringen. Bij onderzoek van het bloed worden enorme aantallen abnormale, jonge witte bloedcellen gevonden.Teneinde een zo juist mogelijk beeld van het ziekteproces te verkrijgen zal de arts niet slechts routine-onderzoekingen verrichten, maar ook onderzoek van het beenmerg (door middel van een punctie van het borstbeen), en eventueel een biopsie van een lymfklier laten uitvoeren.De leukocyten blijken een minderwaardige kwaliteit te bezitten en worden niet in staat geacht hun normale functie te vervullen. In plaats van het normale aantal van 6000-10.000 per kubieke millimeter komen bij deze ziekte in veel gevallen meer dan 100.000 leukocyten per kubieke millimeter voor.Door de abnormale productie van cellen in het beenmerg wordt de aanmaak van andere cellen, zoals de rode bloedcellen, ernstig belemmerd, waarmee de bloedarmoede is verklaard.De slijmvliesontstekingen worden veroorzaakt doordat de bacteriën ter plaatse de overhand krijgen. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de leukocyten hun afweerfunctie niet meer kunnen vervullen en dus ongeschikt zijn om infecties te bestrijden. Dit ziektebeeld kan, indien onbehandeld, binnen enkele weken of maanden tot de dood leiden.De behandeling bestaat o.a. uit het geven van cytostatica of celgiften die de plaats kunnen innemen van voor de cel belangrijke moleculen, in de hoop dat daardoor de woekering wordt gestopt. In sommige gevallen worden ook corticosteroïden voorgeschreven. Secundaire infecties worden bestreden of voorkomen met antibiotica.Tegenwoordig worden wel kuren gegeven met een aantal sterk werkende celremmende geneesmiddelen. Hierdoor wordt tijdelijk de celaanmaak in het beenmerg geremd. De patiënt moet daarom zo steriel mogelijk worden verpleegd. Zo nodig worden bloedtransfusies toegediend; ook worden beenmergtransplantaties van gezonde mensen uitgevoerd. Chronische leukemieDe chronische myeloïde (of myeloblasten)-leukemie heeft een langzaam verloop. Verschijnselen van bloedarmoede en algemeen ziektegevoel staan op de voorgrond, soms treden buikklachten op door zwelling van de milt en de lever, en lichte koorts. Het aantal leukocyten kan zeer hoog zijn, soms 1.000.000 per kubieke millimeter. Verschillende typen geneesmiddelen worden gegeven, waardoor in het algemeen het aantal leukocyten binnen enkele maanden tot een normale waarde daalt.De chronische lymfatische(lymfoblasten)-leukemie komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en vooral op oudere leeftijd. Het begin is langzaam en de klachten worden voornamelijk veroorzaakt door de bloedarmoede. Ook klierzwellingen kunnen ernstige klachten veroorzaken.Het aantal leukocyten kan soms stijgen tot boven 500.000. De ziekte kan een mild verloop hebben; indien er geen ernstige klachten zijn, wordt geen behandeling ingesteld. Indien nodig worden de groepen gezwollen lymfklieren en de vergrote milt bestraald.Daarnaast worden geneesmiddelen voorgeschreven totdat het aantal witte bloedlichaampjes is gedaald. In bepaalde gevallen wordt overgegaan tot het geven van corticosteroïden en bloedtransfusies.

Bronnen: Medica Press

Deze fiche maakt deel uit van de gids Gids Ziekten en aandoeningen, rubriek Bloed, stofwisseling, allergies, andere ziekten

Vindt u het artikel interessant?
 
spreek mee op E-gezondheid
Preview

*Verplicht in te vullen om een reactie te versturen

Gegevensbescherming
Avatar de Fanny
Door Fanny 26/09/13 - 12.01
Op zoek naar meer informatie omtrent deze ziekte 

Uw interactief gedeelte over Bloedziekten

Neem deel aan de meest recente discussies

 • Hallo, ik ben zeer dringend op zoek naar mensen met sikkelanemie/sikkelziekte! Het is voor ...

  Par Niki 24/02/2013 - 22h14

  0
  antwoord
  200 raadplegingen
 • meer terug te vinden op www.cibliga.be en www.vasulitis.nl

  Par pandakoala 15/02/2014 - 20h44

  1
  antwoord
  304 raadplegingen
 • Is er een verband tussen lupus en Lichen planus, vulvaire lichen ?

  Par pooki 17/04/2012 - 18h03

  0
  antwoord
  407 raadplegingen
 • Een dokter die je alleen maar MEDROL laat nemen bestrijdt niet de ziekte maar wel de symptonen ...

  Par jeanke1952 15/05/2012 - 17h51

  4
  antwoorden
  1883 raadplegingen
 • Dag allemaal, ik ben al sinds mjn dertigste vereerd met systeemllupus ( ben 48 nu ). Mijn ...

  Par biemba 20/04/2012 - 13h30

  4
  antwoorden
  1883 raadplegingen
 • Is er een verband tussen lupus en Lichen planus, vulvaire lichen ?

  Par pooki 17/04/2012 - 18h03

  0
  antwoord
  407 raadplegingen
 • Hallo, ik ben zeer dringend op zoek naar mensen met sikkelanemie/sikkelziekte! Het is voor ...

  Par Niki 24/02/2013 - 22h14

  0
  antwoord
  200 raadplegingen
 • Op zoek naar meer informatie omtrent deze ziekte

  Par Fanny 26/09/2013 - 11h01

  1
  antwoord
  304 raadplegingen
 • Op zoek naar meer informatie omtrent deze ziekte

  Par Fanny 26/09/2013 - 11h01

  1
  antwoord
  304 raadplegingen
 • Hallo, ik ben zeer dringend op zoek naar mensen met sikkelanemie/sikkelziekte! Het is voor ...

  Par Niki 24/02/2013 - 22h14

  0
  antwoord
  200 raadplegingen
 • Dag allemaal, ik ben al sinds mjn dertigste vereerd met systeemllupus ( ben 48 nu ). Mijn ...

  Par biemba 20/04/2012 - 13h30

  4
  antwoorden
  1883 raadplegingen
 • Is er een verband tussen lupus en Lichen planus, vulvaire lichen ?

  Par pooki 17/04/2012 - 18h03

  0
  antwoord
  407 raadplegingen