• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Bloedglucose-meters zijn gevoelig voor koude

Bloedglucose-meters zijn gevoelig voor koude Mensen met diabetes moeten weten dat glucosemeters extreem gevoelig zijn voor koude en dat ze in dat geval foute meetwaarden kunnen aangeven. In geval van twijfel moeten diabetici een professionele zorgverstrekker raadplegen vooraleer ze hun dosis insuline aanpassen aan de gemeten waarden.

Onder een bepaalde temperatuur kunnen bloedglucosemeters -strips, strookjes, elektroden- foute meetresultaten rapporteren. In geval van twijfel over de resultaten, moet een professionele zorgverstrekker geraadpleegd worden (arts, apotheker of klinisch bioloog). Het eerste wat een diabeticus moet doen bij erg koud weer is de bijsluiter van het apparaat of product lezen om te weten welke temperaturen ze aankunnen om goed bewaard te worden en goed te blijven functioneren. Vindt men niet informatie die men zoekt niet, dan kan men contact opnemen met de producent wiens telefoonnummer in de bijsluiter staat. In het algemeen moeten de toestellen en het materiaal beschermd worden tegen lage temperaturen, sterke temperatuursschommelingen en vochtigheid. Zo is het bijvoorbeeld uitkijken voor de koffer van uw wagen.Strips, strookjes, elektroden en controleoplossingen mogen niet ingevroren worden. Ze zijn ook niet meer goed voor gebruik na blootstelling aan vrieskoude. Om het materiaal te vervoeren gebruikt u best isothermische zakjes met daarin de producten in hun originele verpakking. Erg lage temperaturen kunnen ook tot vasoconstrictie van de lichaamsextremiteiten leiden, vooral ter hoogte van de vingers en meer bepaald op die plek waar de meting verricht werd. Het is in die omstandigheden vaak ook moeilijk om een goed druppeltje bloed te nemen. Doe het prikken liefst op een plek waar het niet koud en vochtig is (binnenin een huis of een wagen). Was vooraf uw handen met zeep en warm water om vasoconstrictie te vermijden en om het bloed te helpen bij de circulatie. Elk ongewoon meetresultaat moet gecontroleerd worden in optimale omstandigheden of in een lab voor klinische biologie. Dat geldt ook bij gebruikelijke meetresultaten bij ongewone symptomen.

Artikel gepubliceerd door op 10/01/2006

Bronnen: Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), 'Vous et votre suivi glycémique à l'aide d'un lecteur de glycémie en cas de grand froid ", 17 december 2005.

Vindt u het artikel interessant?