• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Bidden: een stressfactor voor patiënten die wachten op een operatie

Bidden: een stressfactor voor patiënten die wachten op een operatieEr werd een heel ernstige studie uitgevoerd naar de effecten van bidden op patiënten die op een coronaire overbrugging wachten. Zouden Gods wegen ondoorgrondelijk zijn? Het lijkt er inderdaad op dat het feit dat de patiënt weet dat iemand bidt voor een goed herstel complicaties in zijn toestand kan veroorzaken.

Bidden voor een geslaagde operatie

In deze studie werden 1.800 ziekenhuispatiënten in 6 verschillende ziekenhuiscentra verzameld die wachtten op een coronaire overbrugging. Zij werden in 3 groepen verdeeld. Groep 1 bevatte de patiënten waarvoor men had gebeden, maar aan wie men had verteld dat men misschien voor hen zou bidden. Groep 2 bevatte de patiënten waarvoor men niet had gebeden, maar aan wie men had verteld dat men misschien voor
hen zou bidden. Groep 3 ten slotte bevatte de patiënten tegen wie men had gezegd dat men zou bidden en voor wie men ook echt heeft gebeden.

Noch de familie, noch het medische personeel wist tot welke groep de patiënten behoorden en de patiënten zelf moesten hun geheim bewaren. Drie christelijke congregaties (twee katholieke en één protestantse) kregen de opdracht te bidden voor de patiënten van de studie. Ze moesten beginnen met bidden vanaf middernacht op de vooravond van de operatie en doorgaan tot de 14de dag na de operatie. De formulering van het gebed was voor alle patiënten dezelfde: "Voor een geslaagde operatie en een snel herstel zonder complicaties".

Meer complicaties ten gevolge van stress

Na de periode van het gebed stelden de onderzoekers de volgende resultaten vast: 52% van de patiënten van groep 1 en 51% van deze van groep 2 hadden minstens één complicatie. Dit percentage liep in groep 3 op tot 59%, waar een verhoogd risico van voorkamerfibrillatie (aritmie) werd vastgesteld.

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende hartritmestoornis na een coronaire overbrugging. Wetenschappers opperen de hypothese dat de angst die door de patiënt wordt ervaren stresshormonen zoals epinefrine activeert, wat kan leiden tot voorkamerfibrillatie. Volgens hen is de hogere frequentie van deze stoornis in groep 3 wellicht heel reëel en berust ze niet op toeval.

Naar aanleiding van deze vaststelling dringt zich de vraag op of het medische personeel en de omgeving in heel wat gevallen de patiënt niet meer dan nodig op stang jagen. Het is mogelijk dat het feit dat iemand weet dat er voor hem zal worden gebeden zorgt voor een vorm van angst bij deze patiënten en hen doet twijfelen aan hun kansen op overleving. "Ben ik zo ziek dat mensen voor mij moeten bidden?" We merken op dat ernstige complicaties en de mortaliteit in de drie groepen vergelijkbaar waren.

Andere studies hebben echter de voordelen van bidden door de patiënt zelf voor zichzelf bewezen. Het kalmeert hem namelijk en gaat de stress voor een ingreep tegen.

Artikel gepubliceerd door op 13/06/2006

Bronnen: Benson H., American Heart Journal, April 2006; vol 151: pp 934-942.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Stress : wat u erover moet weten!

 • Sinds eeuwen gaat de medische wetenschap uit van een natuurlijke scheiding tussen lichaam en geest. Omdat lichaam en ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating