• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Bevordert televisiekijken autisme?

Bevordert televisiekijken autisme?Sinds een tiental jaren is er een opvallende stijging in het aantal diagnoses van autisme. Amerikaanse onderzoekers zochten naar een verklaring voor die toename van het aantal gevallen en gingen na of het kon te maken hebben met het groeiende aanbod van televisieprogramma's voor de allerkleinsten. Bestaat er een verband tussen de explosie van de programma's op tv, van de markt van dvd's en videospelletjes voor onze peuters en autisme?

Regen, kabel en autisme

Autisme wordt over het algemeen vastgesteld rond 3 jaar. De ongunstige effecten van het televisiekijken zouden dus voor die leeftijd moeten optreden.
Om hun stelling te staven gingen de Amerikaanse onderzoekers statistieken uitpluizen.
Uit de statistieken over de gewoontes van gezinnen rond televisiekijken blijkt dat kleine kinderen meer voor de buis zitten als het regent. De onderzoekers verdiepten zich vervolgens in de statistieken van autisme in de staten Californië, Oregon en Washington, telkens county per county. Deze drie staten krijgen jaarlijks totaal verschillende hoeveelheden neerslag te verwerken. De onderzoekers stelden een hoger aantal gevallen van autisme vast in de counties met de meeste neerslag. Om het verband tussen televisiekijken en autisme te bevestigen dan wel te ontkrachten, bestudeerden ze vervolgens het percentage van gezinnen dat een abonnement had op kabeltelevisie.Op plaatsen met kabeltelevisie worden er meer uren doorgebracht voor de buis, maar zijn er ook meer programma's beschikbaar voor heel jeugdige kijkers. De onderzoekers konden aantonen dat in zones met het grootste aantal abonnees op kabeltelevisie ook het grootste aantal autistische kinderen voorkwam. Het onderzoek maakt duidelijk dat regen kinderen meer televisie doet kijken en het grote aanbod op de kabeltelevisie nefast is voor heel jonge kijkers.

Voorzichtigheid en nuancering

In afwachting van meer gerichte onderzoeken die deze conclusie bevestigen dan wel ontkrachten, raden de onderzoekers aan om kinderen onder de 2 jaar geen televisie te laten kijken en kinderen van meer dan 2 jaar maximaal twee uur per dag te laten televisiekijken. Ze voegen er ook aan toe dat televisiekijken autisme zou kunnen bevorderen, als het kind al een aanleg tot autisme heeft en niet gestimuleerd wordt om aan sociale interacties deel te nemen. Ze stellen vast dat de televisie in onze moderne samenleving almaar meer dienstdoet als een soort babysit, een vervangmiddel voor de sociale interacties en vaak de enige vorm van ontspanning is voor de kinderen en hun familie. Om harmonieus op te groeien is het belangrijk dat kinderen ook ervaring opdoen op sociaal vlak.

Artikel gepubliceerd door op 21/11/2006

Bronnen: Waldman, M., "Does television cause autism?", Jonhson School at Cornell University website.

Vindt u het artikel interessant?