• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Bevalling : de oorlog van de geslachten ?

Bevalling : de oorlog van de geslachten ?Volgens de resultaten van een Ierse studie zou het moeilijker te zijn te bevallen van een jongen dan van een meisje. Zowel tijdens de arbeid als tijdens de bevalling is er meer risico op verwikkelingen.

Veel studies onderzochten het verband tussen het geslacht van de foetus en zwangerschapshypertensie (pre-eclampsie), het risico op intra-uteriene groeiachterstand en het risico op laattijdige miskraam. Maar nog geen enkele studie had het effect van het geslacht op de arbeid en de bevalling onderzocht.

Een jongen baren met de verlostang

De studie werd uitgevoerd bij 8.000 à terme bevallingen tussen 1997 en 2000 in de nationale kraamkliniek van Dublin. In totaal betrof het 4.070 jongens en 4.005 meisjes van een eerste eenlingzwangerschap.De auteurs stellen vast dat vrouwen die van een jongen bevallen, meer risico lopen op verwikkelingen dan vrouwen die een meisje ter wereld brengen.De bevolking van jongens verloopt dus moeilijker. Zo wordt bijv. ongeveer 20% meer gebruik gemaakt van een verlostang en is het percentage keizersneden tweemaal hoger. Ook geven de verloskundigen vaker geneesmiddelen om de arbeid op gang te brengen.

Niet alles zit tussen de oren

Het mechanisme dat daaraan aan de basis ligt, is echter niet duidelijk.Jongens zijn groter en hebben een significant groter hoofd, wat effectief de arbeid en de duur van de bevalling zou kunnen verlengen. Maar die factoren blijken het verschil niet volledig te kunnen verklaren. Wat er ook van zij, als de verloskundige aankondigt "het moet een jongen zijn" als humoristische verklaring voor een ingewikkelde arbeid of bevalling, is hij of zij er niet eens zo ver naast.De auteurs preciseren evenwel dat die gegevens de verloskundigen er geenszins mogen toe aanzetten hun gedrag te veranderen naargelang het geslacht van de baby.

Artikel gepubliceerd door op 10/03/2003

Bronnen: Eogan M.A. et al. British Medical Journal, 326 : 137, 2003

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten