• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Betere overleving na kanker

Betere overleving na kankerDe levensverwachting op lange termijn na een diagnose van kanker is veel beter dan de cijfers die klassiek in de tekstboeken worden teruggevonden. Die cijfers weerspiegelen immers niet meer de werkelijkheid. Er werd namelijk zeer veel vooruitgang geboekt zowel op diagnostisch vlak (zodat de diagnose eerder wordt gesteld) als op therapeutisch vlak.

Meer voorkeur voor het moderne

De levensverwachting van kankerpatiënten wordt reeds lang geraamd uitgaande van oude studies, die nu voorbijgestreefd zijn, aangezien ze niet meer stroken met de werkelijkheid. Ze zijn te "pessimistisch". Er werden sindsdien immers grote vorderingen gemaakt op het gebied van screening en behandeling. Dat toont een Duits epidemioloog aan op grond van recent behaalde resultaten.Zo toont hij aan dat de geraamde overleving na kanker in het algemeen 63, 57, 53 en 51% bedraagt, resp. 5, 10, 15 en 20 jaar na de diagnose. Die percentages zijn resp. 1, 7, 11 en 11% hoger dan de overlevingscijfers die in de oude studies worden vermeld.

Er is dus reden tot optimisme

De 20-jaars overleving bedraagt ongeveer:

De resultaten bij slokdarm-, pancreas-, lever- en longkanker blijven echter minder goed.
Site van de Belgische Federatie tegen Kanker

Artikel gepubliceerd door op 05/11/2002

Bronnen: Herman Brenner, The Lancet, 360: 1131-1134, 12 oktober 2002.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten