• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Betere lucht voor een langer leven

Betere lucht voor een langer levenIn de Verenigde Staten heeft een onderzoek onlangs aangetoond dat de geleverde inspanningen om de luchtvervuiling te verminderen, geleid hebben tot een verhoging van de gemiddelde levensverwachting van de bevolking. Eindelijk goed nieuws voor het milieu!

Minder vervuiling leidt tot een langer leven


Een Amerikaanse studie heeft het bewezen: de inspanningen die in de steden gedaan worden om de luchtvervuiling tegen te gaan, worden beloond met een langere levensduur voor de inwoners! Door de gegevens van 511 regio's uit de Verenigde Staten te bestuderen, zijn de onderzoekers erin geslaagd vast te stellen dat de stijging van de gemiddelde levensduur van de inwoners, tussen het einde van de jaren 1970 en het begin van de 21e eeuw, gedeeltelijk toe te schrijven is aan het feit dat de lucht in de steden zuiverder geworden is. Het effect van de verlaging van het fijnstofgehalte in de lucht werd vergeleken met andere factoren die een impact hebben op de levensduur (tabaksgebruik, socio-economisch statuut, demografie, enz.). Over de vermelde periode, is de gemiddelde levensduur van de Amerikanen met 2,72 jaar gestegen. Rekening houdend met de andere factoren en zich baserend op de meest vervuilde steden in het begin van het onderzoek, zijn de onderzoekers van mening dat de verlaging van het fijnstofgehalte in de lucht verantwoordelijk is voor een stijging van 10 maanden van de algemene levensverwachting in de Verenigde Staten.

De vijand: het fijn stof


Dat dit onderzoek zich vooral toespitst op fijne stofdeeltjes is geen toeval. Deze stofdeeltjes, die kleiner zijn dan 2,5 micrometer, behoren inderdaad tot de gevaarlijkste vervuilende stoffen. Eerdere onderzoeken hebben reeds aangetoond dat fijne stofdeeltjes verantwoordelijk zijn voor heel wat ziekenhuisopnamen omwille van ademhalings- en hartstoornissen. Die stofdeeltjes zijn zo klein dat ze tot diep in de longen doordringen en een impact hebben op onze algemene gezondheid. Die impact is belangrijker dan bij grotere stofdeeltjes die in de bovenste luchtwegen blijven hangen.
Deze studie is op de eerste plaats goed nieuws omdat ze duidelijk maakt dat de bescherming van de lucht vruchten begint te dragen. Ze zou ook een bijkomende motivatie moeten zijn om meer aandacht te besteden aan de talrijke verbanden tussen de huidige staat van het milieu en onze eigen gezondheid…

Artikel gepubliceerd door op 02/02/2009

Bronnen: C. Arden Pope, III, New England Journal of Medicine, januari 2009

Vindt u het artikel interessant?