• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Beter voorkomen

Beter voorkomenMet een klein controle-onderzoek om de twee jaar kan men allerlei aandoeningen voorkomen of in een vroeg stadium behandelen. De huisarts is dan ook de ideale partner als het op preventie aankomt.

Een medische onderzoek is nuttig, ook als u gezond bent. Daarom heeft het Institut de Médecine Préventive (IMP), één van de organen van de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG), een werkgroep en een campagne op touw gezet om het gezondheidsonderzoek te promoten.

Opsporen en behandelen

Iedereen weet hoe belangrijk een goede gezondheid is. De beste manier om gezond te blijven is een goede gezondheidsopvoeding, een goede leefhygiëne en vroegtijdige opsporing van risicofactoren en bepaalde ziekten. Zo kan het optreden van ziekte in een groot aantal gevallen worden voorkomen of kan de ziekte in een vroeg stadium worden behandeld. In samenwerking met de Belgische Liga tegen Kanker en andere instanties wil de SSMG de sleutelrol van de huisarts op het gebied van preventie promoten, ook al wordt deze nog niet erkend door het RIZIV.De patiënt vult eerst een vragenlijst in. Op grond daarvan worden risicofactoren opgespoord en die probeert men dan aan te pakken. In overleg met de patiënt zal de arts ook de nodige maatregelen nemen, zoals toediening van een vaccin of opsporing van hoge bloeddruk, enz.Een dergelijk preventief onderzoek is zeer doeltreffend en rendabel in termen van kosten/baten-verhouding en zou dan ook om de twee jaar kunnen worden voorzien... Om over na te denken!

Artikel gepubliceerd door op 03/02/2002

Bronnen: Société Scientifique de Médecine Générale (http://www.ssmg.be)

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten