• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Beter en langer leven? Dat kan als men vrienden heeft!

Beter en langer leven? Dat kan als men vrienden heeft!Er zijn verschillende manieren om gelukkig oud te worden. Men weet dat een evenwichtige voeding, voldoende fysieke activiteit, de strijd tegen cardiovasculaire risicofactoren bijdragen tot een goede levenskwaliteit op hoge leeftijd. Hetgeen nieuw is, maar uiteindelijk geen grote verrassing, is dat men alsmaar meer belang hecht aan sociale relaties.

Vooreerst zorgen voor sociaal contact...

Het is van het grootste belang te zorgen voor sociaal contact om zich te kunnen blijven aanpassen, ondanks de psychische en fysieke veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden. Schematisch kunnen we stellen dat om isolement te bestrijden, men aanraadt per week met minstens 5 verschillende personen contact te houden. Te weinig sociaal contact kan leiden tot sociale onaangepastheid en het verwateren of zelfs volledig wegvallen van het contact met de buren. Vaak leidt dit tot automedicatie of een hogere medische consumptie (meer medische consultaties) om de gevolgen van de eenzaamheid te verhelpen.

Vriendschap is essentieel!

De kwaliteit van de vriendschapsrelaties is belangrijker dan de kwantiteit. De analyse van E. Guillet en zijn team toont immers aan dat het regelmatig bezoek van vrienden, zonder daarom frequent te zijn, een significante impact heeft op de levensverwachting van hoogbejaarde personen. Hoe intiemer de vriendschap, hoe groter de impact, ongeacht de leeftijd, het geslacht of de algemene gezondheidstoestand van de betrokkene.Zich omringen met vrienden heeft ook gevolgen voor het dagelijks leven, want het kan de manier van denken of leven beïnvloeden. Meer nog, in geval van destabiliserende of verstorende elementen neemt het aanpassingsvermogen sterk toe.

Uit deze studie blijkt dus dat het affectieve leven buiten de familiale context, waarvan de inzet moeilijk objectief te beoordelen is, van zeer groot belang is, ja zelfs tot het einde van het leven.
En als de bejaarde de vriendschapsrelaties zelf moeilijk in stand kan houden, waarom zou de familie dan niet een handje toesteken?

Artikel gepubliceerd door op 08/10/2002

Bronnen: Guillet E., Pin S., Serdi Edition, L'année Gérontologique, 2002, 16 (31): 31.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten