• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

BelStress: de gevolgen...

BelStress: de gevolgen...Arteriële hypertensie (of hoge bloeddruk) en hypercholesterolemie (of een te hoog cholesterolgehalte in het bloed), die vaak niet worden opgespoord en slecht worden behandeld, vormen samen met stress belangrijke factoren van hart- en vaatziekten.

De BelStress-studie bestudeerde de stresserende factoren op het werk en het verband tussen deze factoren enerzijds en absenteïsme en ziekte anderzijds. Om de studie tot een goed einde te brengen, voerden de onderzoekers een aantal metingen uit bij de deelnemers.Zo onderzochten ze in hoeveel gevallen er sprake was van hypertensie of hypercholesterolemie en of deze aandoeningen gekend, behandeld en onder controle waren. De - verrassende - resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Hypertensie
MannenVrouwen
N%N%
341521,782416,8
Gekend
Ja205360,164878,6
Neen136239,917621,4
Behandeld
Ja138367,452080,2
Neen64931,612218,8
Geen mening20160,9
Onder controle
Ja79257,337371,1
Neen59142,714728,3
Als men enkel rekening houdt met de bloeddrukwaarden, is het resultaat enigszins schrikwekkend. Immers, ongeveer 1 man op 5 heeft een hoge bloeddruk maar slechts 23% van hen wordt correct behandeld. En dit om verschillende redenen: veel patiënten weten niet dat ze een hoge bloeddruk hebben, anderen worden niet behandeld en bij nog anderen is de bloeddruk niet onder controle ondanks een bloeddrukverlagende behandeling.

Zijn verantwoordelijkheid opnemen

De situatie is minder dramatisch bij de vrouwen; bij vrouwen wordt hypertensie vaker opgespoord dan bij mannen, ze wordt vaker behandeld en is beter onder controle.Wat hypercholesterolemie betreft, doen we vrijwel dezelfde vaststelling, maar deze aandoening wordt vaker opgespoord bij mannen. Al deze cijfers kunnen trouwens ook worden omgekeerd, ook al is het resultaat betreurenswaardig: slechts 19% van de mannen en 13 % van de vrouwen met hypercholesterolemie wordt correct behandeld!

Hoewel deze vaststelling niet nieuw is, toch zou het ons ertoe moeten aanzetten vaker een arts te consulteren en de voorgeschreven behandelingen strikt na te leven, want meestal werken de behandelingen niet omdat ze niet goed worden opgevolgd… De verantwoordelijkheid ligt bij ons...

Artikel gepubliceerd door op 08/10/2002

Bronnen: Studie over stress op het werk/Etude sur le stress au travail, Prof. De Backer, Prof. Kornitzer, 2002

Vindt u het artikel interessant?