• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  1 mening
 • Commentaren (0)

Behandeling van hoge bloeddruk

Behandeling van hoge bloeddrukDe sartanen zijn één van de families van bloeddrukverlagende middelen. Een recente vergelijkende studie uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten levert het ontegensprekelijke bewijs van hun doeltreffendheid: sartanen verlagen de incidentie van vasculaire accidenten en de mortaliteit significant meer dan bètablokkers, een andere groep van bloeddrukverlagende middelen, en het effect is nog meer uitgesproken bij diabetespatiënten met hypertensie.

Meer dan 1 miljoen Belgen lijdt aan hypertensie of hoge bloeddruk. Hypertensie beschadigt de wand van de slagaders, wat op termijn het risico op vasculaire accidenten (cerebrovasculair accident en myocardinfarct) flink verhoogt.

Er bestaan efficiënte geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen. Antihypertensiva kunnen afzonderlijk of in combinatie worden voorgeschreven naargelang de ernst van de hypertensie. De 5 belangrijkste klassen van antihypertensiva zijn: - Bètablokkers hebben een vaatverwijdende werking. Door relaxatie van de spieren van de slagaders neemt hun diameter toe, waardoor de bloeddruk daalt. Bètablokkers vertragen ook de hartslag, wat eveneens bijdraagt tot de verlaging van de bloeddruk. - Diuretica verhogen de excretie van water en zout in de urine, waardoor het bloedvolume vermindert. Daardoor daalt de bloeddruk.- Angiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitoren remmen de vorming van angiotensine II, een stof met een zeer sterke vaatvernauwende werking (die de diameter van de slagaders verkleint) waardoor de bloeddruk verhoogt.- Calciumantagonisten hebben een rechtstreeks vaatverwijdend effect op de slagaders (toename van de diameter van de slagaders).- De sartanen binden zich aan de angiotensinereceptor, waardoor angiotensine zijn werking niet meer kan uitoefenen.

LIFE om te leven

Tot dusver hadden de artsen geen voorkeur voor deze of gene klasse van antihypertensiva. Dit zal misschien veranderen met de recent gepubliceerde LIFE-studie die werd uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten. De LIFE-studie vergeleek de doeltreffendheid van twee bloeddrukverlagende middelen: losartan, een sartaan (merknaam Cozaar®), en atenolol, een bètablokker die wordt verkocht onder de naam Tenormin®.De studie werd uitgevoerd bij patiënten van 55 tot 80 jaar met arteriële hypertensie en linkerventrikelhypertrofie. Zowel in de losartangroep als in de atenololgroep werd het aantal beroertes (CVA's), myocardinfarcten en sterfgevallen geteld. De incidentie van cardiovasculaire accidenten was 13% lager bij de personen die met losartan werden behandeld dan bij de personen die atenolol kregen. Het effect was nog meer uitgesproken bij diabetespatiënten met hypertensie: in die subgroep daalde het aantal vasculaire accidenten immers met 24%.De sartanen zijn dus zeer efficiënte bloeddrukverlagende middelen in vergelijking met de andere therapeutische klassen. Als u een hoge bloeddruk hebt, en zeker als u aan diabetes lijdt, moet u er met uw arts over spreken. Uw arts zal u het geneesmiddel voorschrijven dat voor u het meest geschikt is. De familie van de sartanen telt reeds meerdere moleculen (handelsnaam tussen haakjes): candesartan (Atacand®), eprosartan (Teveten®), irbesartan (Aprovel®), losartan (Cozaar®, Loortan®), telmisartan (Micardis®), valsartan (Diovane®).

Artikel gepubliceerd door op 08/04/2002

Bronnen: Dahlöf, Lancet 2002; 359: 995-1003. Lindholm, Lancet 2002; 359: 1004-1010.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten