• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  2 mening
 • Commentaren (0)

Autisten hebben moeite met de verwerking van mondelinge informatie

Autisten hebben moeite met de verwerking van mondelinge informatie Een nieuwe studie bevat interessante inzichten die een nieuw licht werpen op autisme. Zo zouden autisten niet in staat zijn om de hersenzone te activeren die een rol speelt bij spraakherkenning. Deze hypothese sluit in elk geval aan bij de bevinding dat autisme een ernstige sociale handicap vormt.

Autisme wordt gekenmerkt door verstoorde sociale vaardigheden, communicatieproblemen en een beperkt interesseveld, en gaat vaak gepaard met andere verschijnselen, zoals agressiviteit, zelfverminking en stereotiep en ritueel gedrag. Ook al zijn de klinische manifestaties vandaag duidelijk gedefinieerd, de precieze mechanismen zijn nog altijd niet opgehelderd.

De studie wilde analyseren hoe de hersenen van volwassen autisten de menselijke stem verwerken in vergelijking met andere geluiden. De hersenactiviteit van vijf patiënten en acht gezonde vrijwilligers werd geregistreerd bij blootstelling aan menselijke stemgeluiden (gepraat, geschreeuw, gezang, gelach,…), afgewisseld met niet-vocale geluiden (dieren, auto's, muziekinstrumenten,…). Bij de proefpersonen activeren beide geluidstypes andere hersendelen, bij de autisten daarentegen is er geen verschil. De menselijke geluiden activeren bij hen niet specifiek de spraakwaarnemingszone, zoals wel het geval is bij de proefpersonen. En op de vraag "Wat hebt u gehoord tijdens het experiment?" signaleren de autisten 8 % menselijke geluiden, tegen 51 % bij de proefpersonen.

Autisten blijken dus de menselijke stem niet te herkennen. Een dergelijke afwijking in de verwerking van mondelinge informatie kan de communicatieproblemen verklaren waar autisten mee kampen. Deze nieuwe ontdekking zou tot revalidatiestrategieën kunnen leiden die specifiek de hersenzone activeert die vocale informatie verwerkt.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Artikel gepubliceerd door op 07/09/2004

Bronnen: Gervais H. et coll., Nature Neuroscience, 7 (8) : 801-802, 2004.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten