• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Astmapatiënten op afstand volgen via een draagbare telefoon

Astmapatiënten op afstand volgen via een draagbare telefoonDe geluiden van de ademhaling kunnen via een draagbare telefoon worden overbracht in een computer die de kenmerkende afwijkingen kan herkennen. Dat opent nieuwe perspectieven om ademhalingsproblemen te volgen.

Draagbare telefoon, een diagnostisch middel!...

De analyse van de geluiden die tijdens de ademhaling worden voorgebracht, geeft een goed idee over de activiteit van het astma. Volgens een originele studie kan de ademhaling zeer eenvoudig worden geregistreerd met behulp van een mobiele telefoon die op de hals ter hoogte van de trachea (of de luchtpijpen) wordt aangebracht. Zo kunnen astmapatiënten niet worden onderscheiden van personen zonder astma. Een dergelijk systeem zou ook kunnen worden toegepast om de patiënten te volgen of om het effect van luchtvervuiling op de longfunctie te onderzoeken.Die hypothese werd getoetst bij 20 patiënten, van wie er 7 aan astma leden. Aan de vrijwilligers werd gevraagd de microfoon van een klassieke mobiele telefoon op de trachea te plaatsen en dan minstens vijfmaal door de mond in- en uit te ademen. Het signaal werd geregistreerd met een gratis dienst die beschikbaar is op het Internet. Het audiobestand werd rechtstreeks via e-mail naar een gespecialiseerd laboratorium gestuurd voor analyse door een computer. Met aangepaste software kan men dan in nauwelijks 5 minuten tijd een spectrogram van de geluiden opmaken.Door vergelijking van de verschillende spectrogrammen kon men ademhalingsafwijkingen in het licht stellen bij 5 patiënten, meestal astmapatiënten die niet goed onder controle waren met de behandeling, en patiënten met astma bij inspanning.

... een instrument om de luchtvervuiling te controleren!

Die bemoedigende resultaten tonen aan dat het mogelijk is de geluiden van de ademhaling op afstand te registreren, via het Internet te versturen en zeer snel in een gespecialiseerd laboratorium te laten analyseren zonder zich daarvoor te moeten verplaatsen. Nu moet wel nog worden nagegaan of die techniek van nut is op medisch vlak. Ze zou met name bijzonder interessant kunnen zijn om patiënten met inspanningsgebonden astma te volgen, maar ook om het effect van pieken van luchtvervuiling op de longfunctie te meten.

Deze aanmoedigende resultaten tonen dat het heel goed mogelijk is op afstand goede opnames te bekomen van de ademhaling, ze via internet over te brengen en ze zeer snel te analyseren zonder naar een gespecialiseerd labo te gaan. Bljft nu nog het belang van deze techniek op medisch vlak te valideren. Zulk een techniek zou bijvoorbeeld bijzonder interessant kunnen zijn voor de opvolging van patiënten met inspanningsastma en eveneens voor het meten van de effecten van pollutiepieken op de ademhalingsfuncties.

Artikel gepubliceerd door op 10/11/2001

Bronnen: The Lancet, 358: 1343-1344, 20 oktober 2001.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Astma: wat we erover moeten weten

 • Astma is een aandoening van de luchtwegen, gekarakteriseerd door aanvallen van 'naar adem snakken' vanwege een ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating