• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Astma hindert één persoon op de drie in de seksualiteit

Astma hindert één persoon op de drie in de seksualiteit Seksualiteit speelt zich voor het grootste deel af in het hoofd, maar dat neemt niet weg dat fysieke aandoeningen een soms onderschatte rol spelen bij seksuele problemen. Een recent onderzoek toont aan dat astma één van die aandoeningen is.

Eén derde van de astmapatiënten

Een astmapatiënt op de drie ondervindt hinder van zijn ziekte in zijn seksueel leven. Dat is het besluit van een onderzoek waarbij gebruik gemaakt werd van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Het gaat in het totaal om een driehonderdtal formulieren. Het onderzoek toont ook aan dat mensen met astma niet goed gevolgd worden: 82% van de patiënten heeft één tot zeven astmacrisissen per week! Daarnaast blijkt uit de studie ook dat één derde van de astmapatiënten zegt dat de ziekte hun seksueel leven bemoeilijkt. De gemiddelde frequentie van seksuele betrekkingen bedraagt bij de bevraagden 1,75 per week terwijl het nationale gemiddelde 2,6 zou bedragen (zo zegt een niet noodzakelijk heel betrouwbare enquête van Durex!).Niet minder dan 38% van de astmapatiënten heeft al eens een crisis gehad tijdens het vrijen. Sommige patiënten ondervinden nog meer last: 15% van de ernstige astmapatiënten moet zijn seksuele activiteiten heel vaak of bijna altijd onderbreken wegens ademhalingsmoeilijkheden en 20% zegt minder plezier te beleven aan het vrijen of zelfs helemaal geen orgasme te hebben. Zoals het te verwachten en te voorspellen was, zijn het de patiënten met de ergste vorm van astma die het meeste hinder ondervinden in hun seksleven: 14% heeft het over een daling van het seksueel verlangen, 31% over een afname van de spontaneïteit, 26% spaart zijn krachten bij het vrijen en 21% zet een relatie stop wegens ademhalingsmoeilijkheden. De moeilijkheden nemen nog toe wanneer er tijdens het vrijen fysieke inspanningen geleverd worden of wanneer men op de rug ligt. En toch zegt 60% van de respondenten dat ze nooit of zelden hun behandeling nemen voor seksuele betrekkingen!Het besluit? Het is betreurenswaardig dat sommige astmapatiënten zich onvoldoende verzorgen, dat ze het belang van seksualiteit in een relatie onderschatten en dat ze geen gebruik maken van de middelen om daar wat aan te doen. Misschien is het aan de artsen om het onderwerp aan te kaarten met hun patiënten?

Artikel gepubliceerd door op 14/02/2006

Bronnen: Bron: Asthme et sexualité, enquête menée par le Dr Michèle Pujos-Gautraud en gepubliceerd in 'Réseaux respiratoires', december 2005.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Astma: wat we erover moeten weten

 • Astma is een aandoening van de luchtwegen, gekarakteriseerd door aanvallen van 'naar adem snakken' vanwege een ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating