• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Astma en botverlies: is er een verband?

Astma en botverlies: is er een verband?Het is algemeen bekend dat corticoïden botverlies veroorzaken; anderzijds worden corticoïden ook gebruikt bij de behandeling van astma. Wat de orale vormen betreft, is het risico bekend, maar het risico van inhalatiecorticoïden was nog niet bekend.

Herinnering en definitie

Astma is een chronische ziekte van de bronchi (luchtpijpen) die wordt gekenmerkt door ontstekingsverschijnselen en overgevoeligheid voor allergenen (stuifmeel, schimmels, dierenharen, huisstofmijten, enz.), irriterende stoffen (tabaksrook, luchtvervuiling, industriële scheikundige stoffen) en micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten, enz.). Astma is een frequente ziekte die voorkomt bij 5 tot 10% van de kinderen en iets minder bij volwassenen. Er bestaat ongetwijfeld een familiale aanleg (atopie); allergie en overgevoeligheid van de luchtpijpen hebben een genetische oorsprong.In de meeste gevallen wordt astma met twee geneesmiddelen behandeld: een ontstekingsremmend (of anti-inflammatoir) geneesmiddel (over het algemeen een inhalatiecorticoïd) en een bronchodilatator, een geneesmiddel dat inwerkt op de contractie van de luchtpijpen.Preparaten op basis van corticoïden verbeteren de controle van chronisch astma. Studies naar hun effect op de botmineralisatie hebben niet tot doel de huidige aanbevelingen op de helling te zetten, maar we willen precies de risico's evalueren als er al risico's zijn, teneinde deze te bestrijden, de patiënten te verwittigen en preventieve maatregelen te nemen.

Reëel botverlies!

Nieuwe studies tonen aan dat inhalatiecorticoïden licht botverlies teweegbrengen. Ze kunnen de kans op osteoporose en breuken (of fracturen) dus verhogen. Een recente studie werd uitgevoerd bij 109 vrouwen van 18 tot 45 jaar, die gedurende 3 jaar werden gevolgd. In tegenstelling tot kinderen (bij kinderen veroorzaken corticoïden enkel een tijdelijke groeivertraging zonder langetermijneffect op de botdensiteit), vertonen volwassenen botverlies. Het botverlies is weliswaar gering, maar toch verontrustend aangezien het dosisafhankelijk is en sommige inhalatiecorticoïden in hoge dosis worden voorgeschreven.

Artikel gepubliceerd door op 16/10/2001

Bronnen: http://vandenbroucke.fgov.be/T-010327bis.htm

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Astma: wat we erover moeten weten

 • Astma is een aandoening van de luchtwegen, gekarakteriseerd door aanvallen van 'naar adem snakken' vanwege een ...
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating